Zabezpečení web serveru (ServerSec)

Michal Altair Valášek
 • Teoretický úvod
  • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
  • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
  • Obvyklé typy bezpečnostních hrozeb (STRIDE)
  • Hodnocení závažnosti (DREAD)
 • Konfigurace operačního systému
  • Obecná pravidla, 3D
  • Použití SCW
 • Bezpečná konfigurace IIS pro hosting
  • Jak funguje IIS, nastavení application poolu, identita, oddělení aplikací od sebe
  • Nastavení hostingového serveru pro bezpečný hosting oddělených aplikací
  • Nastavení Web Management Service + vzdálená správa
 • Zabezpečení přenosového kanálu
  • Proč ho potřebujeme
  • Ukázka MitM útoků, SSLStrip
 • Jemný úvod do asymetrické kryptografie
  • Symetrická versus asymetrické kryptografie
  • Výměna klíčů pomocí D-H
  • RSA a certifikáty
  • Funkce certifikační autority
 • Konfigurace HTTPS v IIS
  • Co je HTTPS, SNI...
  • Druhy certifikačních autorit
  • Žádost o certifikát, instalace na serveru
  • SSL Test
  • Nastavení parametrů HTTPS, HSTS
  • Centralized Certificate Store
  • Let’s Encrypt CA a AutoACME
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: základní přehled o HTTP a tom, jak funguje web

Klíčová slova: security bezpečnost asp.net iis windows server kryptografie certifikát CA

Kategorie: Architektura software

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři

Michal Altair Valášek

Zjistiv, že má obě ruce levé a na politiku nemá žaludek, začal se zabývat počítači. Konkrétně a zejména pak vývojem webových aplikací v ASP.NET a počítačovou bezpečností. Je autorem několika stovek odborných článků v mnoha médiích a spoluautorem knihy o datových schránkách a eGovernmentu. Kromě toho je služebně nejstarším českým držitelem titulu Microsoft MVP (Most Valuable Professional).