Zabezpečení webové aplikace (Websec)

Michal Altair Valášek
 • Teoretický úvod
  • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
  • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
 • Nejčastější chyby webových aplikací
  • Představení OWASP
  • Aktuální OWASP Top 10
 • Cross-Site request forgery (CSRF)
  • Obrana v ASP.NET Web Forms
  • Obrana v ASP.NET MVC 5
  • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
 • Injection útoky (XSS, SQLi)
  • Obrana v ASP.NET Web Forms
  • Obrana v ASP.NET MVC 5
  • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
  • Možnosti bezpečného zadávání formátovaných dat
 • Autentizace ve webových aplikacích
  • Autentizační faktory
 • ASP.NET Identity
  • Základní použití
  • Bezpečný reset hesla
  • Přihlášení pomocí externích IdP
  • Použití jednorázových hesel
 • Klientské certifikáty
  • Použití klientských certifikátů na webu
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: základní principy webu a HTTP, základy jazyka C# a ASP.NET

Klíčová slova: security zabezpečení ASP.NET IIS certifikát identity provider

Kategorie: Architektura software

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři

Michal Altair Valášek

Zjistiv, že má obě ruce levé a na politiku nemá žaludek, začal se zabývat počítači. Konkrétně a zejména pak vývojem webových aplikací v ASP.NET a počítačovou bezpečností. Je autorem několika stovek odborných článků v mnoha médiích a spoluautorem knihy o datových schránkách a eGovernmentu. Kromě toho je služebně nejstarším českým držitelem titulu Microsoft MVP (Most Valuable Professional).