Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

Úvod do praktické kryptografie (CryptoSec)

Osnova kurzu
 • Teoretický úvod
  • Hashování, HMAC
  • HMAC v ASP.NET
  • Symetrická versus asymetrická kryptografie
 • Symetrická kryptografie
  • Princip fungování, symetrické klíče
  • Derivace klíčů, purposes
  • Použití symetrické kryptografie v ASP.NET
   • Machine Keys v ASP.NET 4.x
   • ASP.NET Core Data Protection
   • Obecná symetrická kryptografie pomocí knihovny Inferno
 • Asymetrická kryptografie
  • Princip fungování
  • Volba algoritmů, délky klíčů
  • Certifikační autority, práce s certifikáty
  • Provoz vlastní certifikační autority
   • Hierarchie CA
   • Funkce CRL
   • Vytvoření vlastní CA struktury
  • Asymetrická kryptografie v .NET
   • Vytvoření a ověření elektronického podpisu
   • Zabezpečení komunikace pomocí ECDH + Inferno

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: základní znalost principů HTTP a webu, základy jazyka C# a ASP.NET

Klíčová slova: security zabezpečení kryptografie šifrování digitální podpis AES RSA HMAC IIS certifikát CA

Kategorie: Architektura software

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu