Návrh distribuovaného systému pomocí DDD, Event Sourcing a CQRS (C164)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

V kurzu se seznámíme s problematikou návrhu distribuovaného systému na platformě .NET. Naučíme se, jak přistupovat k návrhu domény pomocí Domain Driven Design, kde je kladen důraz na pochopení problematiky a procesů od doménového expera až po vývojáře . Vysvětlíme a ukážeme si jak pomocí Event Sourcingu více rozšířit význam doménových událostí - ať už pro ukládání stavu objektu, nebo informování ostatních o proběhnuté akci, na kterou můžou dále reagovat. To celé bude řídit CQRS, kde zodpovědnost rozdělíme na čtecí a zapisovací části systému.

Den 1:

 • Introduction
  • Centralized vs. Distributed system
 • Design Patterns
  • Domain Driven Design
   • Tactical Design
    • Context
    • Ubiquitous language
    • Domains and relationship
    • Domain model
   • Strategic Design
    • Aggregate, Value Object, Entity
    • Business validation
    • Domain Services
    • Repositories
  • Event Sourcing
   • Domain Events
    • Events as State
   • Aggregate Rehydration
   • Versioning
   • Snapshots
  • CQRS
   • Commands
   • Queries
   • Write and Read model
   • Eventual Consistency
 • Domain Analysis (Event Storming)
  • Use-Cases - Actors, Commands, Events, Aggregates, Rules, Processes,…

Den 2:

 • System Design and Implementation (.NET)
  • Domain
  • Application Architecture
  • Infrastructure
  • Metrics, Logging, Tracing
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti:

Klíčová slova:

Kategorie: Architektura software

Tomáš Jurásek

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Navazující kurzy

Související kurzy