Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

Používáme IoC/DI kontejnery (C125)

Osnova kurzu

Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

Ve druhé části kurzu napíšeme aplikaci, která bude využívat IoC/DI kontejner a Entity Framework.

Nakonec se zmíníme o pokročilejších technikách, které kontejnery nabízí, např. interception, a na některá úskalí, která jejich použití přináší, např. problémy s životností objektů kontejnerem spravovaných, a jak se jim vyvarovat.


1. ČÁST

  • SOLID a základní principy pro psaní testovatelného kódu
  • Constructor injection vs Property injection
  • Základní použití IoC/DI kontejneru

2. ČÁST

  • Praktické použití IoC/DI s Castle Windsor
  • Registrace závislostí jednotlivě a by convention
  • Lifetime závislostí
  • Factories

3. ČÁST

  • Praktická ukázka návrhu aplikace
  • Exception handling a kontrola oprávnění pomocí interceptorů

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: C#, základy Entity Frameworku, návrhové vzory

Klíčová slova: C#, SOLID, IoC/DI, Unity, Windsor, Dependency Injection, návrhové vzory, Design Patterns, interception, AOP, aspektově orientované programování, OOP, objektově orientované programování

Kategorie: Architektura software

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu
Lektoři

Tomáš Herceg

Jsem Microsoft Most Valuable Professional a Microsoft Regional Director a vlastním softwarovou firmu RIGANTI, která se zabývá vývojem aplikací na platformě Microsoft .NET. Pod hlavičkou dotNETcollege poskytuji školení a konzultace na celou oblast .NET frameworku. Jsem také autorem open source projektu DotVVM.