Vývoj single page aplikací pomocí ASP.NET Web API, Knockout JS a Durandal (C133)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

V posledních letech se stále více rozmáhají single page aplikace (SPA), které hojně využívají javascript. Frameworky Knockout JS a Durandal poskytují poměrně pěknou infrastrukturu pro vývoj takových aplikací. Na tomto kurzu si ukážeme, jaké možnosti nám tyto frameworky nabízí, a jak se používají. Ukážeme si, jak pracovat s klientským routingem, jak zacházet s historií prohlížeče, jak používat klientské MVVM pomocí Knockoutu, a v neposlední řadě i jak takové aplikaci napojit na databázi pomocí ASP.NET Web API.


1. ČÁST

 • Úvod do Knockout JS, vysvětlení MVVM
 • Práce s observables, deklarace viewmodelu
 • Základní binding handlery

2. ČÁST

 • Pokročilé binding handlery (foreach, template)
 • Computed observables, writeable observables
 • Napojení na ASP.NET Web API pomocí jQuery.ajax

3. ČÁST

 • Swagger a jeho použití
 • Knihovna knockout.mapping pro mapování objektů na viewmodely
 • Validace a možné přístupy

4. ČÁST

 • Základy RequireJS
 • Seznámení s frameworkem Durandal
 • Práce s routingem
 • Tvorba widgetů
 • Modální okna
 • Lifecycle viewmodelů
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: C#, HTTP a HTML

Klíčová slova: C#, HTML, CSS, Javascript, ASP.NET Web API, jQuery, Knockout JS, Durandal, AJAX, REST, SPA, webové aplikace

Kategorie: Webové aplikace

Tomáš Herceg

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

ASP.NET Web API (C111)

Tomáš Herceg, Roman Jašek

ASP.NET Web API je rozhraní pro návrh a konzumaci HTTP služeb. Přichází společně s ASP.NET MVC 4 a využívá některé její principy. Dalo by se hovořit o jednodušší alternativě ke komplexnímu komunikačnímu rozhraní WCF. Na kurzu se naučíte jak poskytovat data a jakým způsobem je následně konzumovat z desktopových aplikací nebo přímo z prohlížeče pomocí AJAXu. Bude se mluvit i o tom, jak rozpoznat scénáře, kdy bude nebo naopak nebude vhodné Web API využít.

Javascript pro mírně pokročilé (C144)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

Většina webových vývojářů umí v Javascriptu nadeklarovat proměnnou a funkci, ale pokud jde o pokročilejší funkce, mnoho lidí tápe v tom, jak funguje v Javascriptu klíčové slovo this, jak funguje dědičnost atd.

Navazující kurzy

Související kurzy

TypeScript (C131)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

TypeScript je relativně nový jazyk, který rozšiřuje možnosti Javascriptu a přidává do něj silnou typovost. Na tomto kurzu si TypeScript představíme a seznámíme se s jeho syntaxí.

Vývoj klientských aplikací v Kendo UI (C140)

V posledních letech získávají klientské aplikace v Javascriptu na důležitosti a proto vznikají různé sady komponent, které mají za cíl usnadnit vývoj především business aplikací.