Xamarin - vývoj multiplatformních mobilních aplikací (C134)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

V průběhu tohoto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace, které beží na Windows Phone, Android a iOS. Ukážeme si, jak vytvářet uživatelské rozhraní, jak využít architektonický vzor MVVM a jak sdílet kód mezi těmito platformami včetně viewmodelů. Dále si ukážeme Xamarin Forms, které umožňují vytvořit pomocí jednoho XAML souboru rozhraní pro všechny platformy, a práci s hardwarem telefonu (kamera, senzory atd.).


1. ČÁST

 • Úvod do Xamarinu, architektura
 • Instalace prostředí
 • Emulátory, praktické zkušenosti s nimi
 • Testování na reálném zařízení

2., 3. a 4. ČÁST

 • Tvorba layoutu pro Android a iOS
 • Komponenty a jejich použití

5. ČÁST

 • Použití vzoru MVVM, přizpůsobení pro obě platformy
 • Sdílení kódu mezi Windows Phone, Android a iOS

6. ČÁST

 • Práce se službami telefonu (senzory, mapy)
 • Práce s databází SQLite
 • Práce s externími knihovnami

7. ČÁST

 • Knihovna Xamarin.Forms a její funkce
 • Základní komponenty

8. ČÁST

 • MVVM framework pro Xamarin
 • Best practises
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, XAML, Windows Phone, Android, iOS, multiplatformní aplikace, mobilní aplikace, telefon, Xamarin, Xamarin Forms, smartphone

Kategorie: Mobilní aplikace

Tomáš Herceg

Martin Dybal

Roman Jašek

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Základní návrhové vzory (C142)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

Na tomto kurzu si projdeme základní návrhové vzory (známé jako GoF) a ukážeme si je na praktických příkladech. Ukážeme si také nejčastější omyly, které se při jejich používání vyskytují.

Navazující kurzy

Úvod do XAML (C126)

Přecházíte z WinForms na WPF nebo na Windows Universal Application? V obou těchto technologiích se uživatelské rozhraní navrhuje úplně jinak, než tomu bylo ve WinForms.

Související kurzy

Vývoj her pomocí MonoGame (C128)

Pro vývoj her na Windows Phone 7 se používala technologie XNA, kterou Microsoft postupem času odepsal. Pokračovatelem XNA je framework MonoGame, který je určen pro vývoj multiplatformních her a je kompatibilní s XNA na úrovni zdrojových kódů. V první části kurzu si ukážeme základy 2D grafiky, animování atd., ve druhé části kurzu si předvedeme, jak navrhnout jádro hry, aby byla snadno portovatelná na různé platformy - ať už mobilní telefony s Windows Phone, Androidem nebo iOS, tak i pro desktopová Windows v rámci Universal Windows Platform.

PhoneGap - vývoj multiplatformních mobilních aplikací - 3 dny (C135)

Cílem kurzu je naučit účastníky využívat Adobe PhoneGap – světově nejrozšířenější nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. PhoneGap Vám umožní jednotný, rychlý a flexibilní vývoj pro všechny nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS a Windows), jednoduše pouze za pomoci JavaScriptu a HTML s CSS. Rozsáhlé dostupné API poskytnou plnohodnotné využívání hardware mobilních zařízení, včetně senzorů a možností geolokace pro vývoj moderní appky.