Testování v prostředí .NET - unit testy a integrační testy (C137)

Tomáš Herceg, Martin Dybal

Na tomto kurzu si vysvětlíme základní principy automatizovaného testování, ukážeme si, jak psát unit testy, integrační testy a jaká pravidla dodržovat, aby nám testy pomáhaly efektivně šetřit čas a odhalovat chyby.


1. ČÁST

 • Úvod, teorie, základní pojmy
 • Srovnání testovacích frameworků
 • Unit testy vs integrační testy
 • Praktická část - MS Test

2. ČÁST

 • XUnit
 • Mockování (frameworky Moq a Fakes)
 • Odstínění od globálního stavu
 • Testování různých konfigurací
 • Mockování filesystému a databáze
 • Testování nad SQL databází

3. ČÁST

 • Testy v reálném projektu
 • Best practises
 • Praktická část
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: C#, HTML, CSS

Klíčová slova: test, unit testy, integrační testy, xunit, ms test, mock, moq, fakes, solid

Kategorie: Testování a týmový vývoj

Navazující kurzy

UI testování webových aplikací pomocí Selenium (C138)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

Na tomto kurzu se budeme zabývat automatizovaným testováním webových aplikací pomocí frameworku Selenium. Ukážeme si základní funkce a postupně se dostaneme k pokročilejším technikám a zkušenostem z reálných projektů v praxi. Během kurzu si budete moci vše prakticky vyzkoušet.

Související kurzy

Používáme IoC/DI kontejnery (C125)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři

Tomáš Herceg

Jsem Microsoft Most Valuable Professional a řídím softwarovou firmu RIGANTI, která se zabývá vývojem aplikací na platformě Microsoft .NET. Pod hlavičkou dotNETcollege poskytuji školení a konzultace na celou oblast .NET frameworku. Jsem také zakladatelem open source projektu DotVVM.

Martin Dybal

Pracuji jako .NET vývojář pro firmu Riganti. Věnuji se hlavně mobilnímu a webovému vývoji. Působím jako nezávislý lektor. Ve volném čase pomáhám s organizací WUG v Brně a MS Festu.