Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

Pokročilé návrhové vzory (C143)

Osnova kurzu

Na tomto kurzu si ukážeme pokročilejší návrhové vzory, a to jak z oblasti Enterprise Architecture, tak i návrhové vzory, které se používají pro řešení prezentační vrstvy (MVC, MVVM atd.) nebo celé architektury aplikace.


1. ČÁST

  • Kategorie a členění návrhových vzorů
  • Transaction Script, Domain Model, Table Module, Service Layer, Data Transfer Object

2. ČÁST

  • Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record, Data Mapper
  • Unit of Work, Identity Map, Lazy Load

3. ČÁST

  • TPC, TPH, TPT
  • Metadata Mapping, Query Object, Repository

4. ČÁST

  • MVC (Model View Controller), MVVM (Model View ViewModel)
  • Další vzory prezentační vrstvy

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: C#, základy OOP, základní návrhové vzory

Klíčová slova: C#, objektově orientované programování, OOP, návrhové vzory, Design Patterns, Enterprise Architecture, architektura software

Kategorie: Architektura software

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu
Lektoři

Tomáš Herceg

Jsem Microsoft Most Valuable Professional a Microsoft Regional Director a vlastním softwarovou firmu RIGANTI, která se zabývá vývojem aplikací na platformě Microsoft .NET. Pod hlavičkou dotNETcollege poskytuji školení a konzultace na celou oblast .NET frameworku. Jsem také autorem open source projektu DotVVM.