Graficky náročné operace v desktopových aplikacích pomocí SlimDX (C130)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

V desktopových aplikacích narážíme občas na nutnost vykreslovat velké množství grafiky (např. renderování výkresů, vlastních map atp.). Velmi snadno narazíme na situaci, kdy možnosti Windows Forms nebo WPF přestanou stačit a je nutné použít DirectX.

Na tomto kurzu si ukážeme oblíbenou knihovnu SlimDX, která umožňuje používat DirectX z prostředí .NET Frameworku. Ukážeme si, jak 2D nebo 3D scénu renderovanou pomocí SlimDX dostat do WinForms nebo WPF aplikace.


1. ČÁST

  • DirectX 9, 10, 11 - úvod a rozdíly
  • Základní principy vykreslování v DirectX
  • Embedování SlimDX scény do WinForms aplikace
  • Embedování SlimDX scény do WPF aplikace

2. ČÁST

  • Grafické operace ve SlimDX - kreslení čar, křivek
  • Renderování textů

3. ČÁST

  • Základy 3D grafiky, transformace, matice
  • Vykreslení 3D modelu

4. ČÁST

  • Základní výpočty ve 3D (vzdálenost od přímky, průsečík přímky a plochy atd.)
  • Mouse picking
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, DirectX, grafika, SlimDX, WPF, Windows Presentation Foundation, Windows Forms, WinForms

Kategorie: Grafika a herní vývoj

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Navazující kurzy

Související kurzy

WPF pro začátečníky I (C113)

Získejte úvodní znalosti do technologie WPF pro psaní Windows desktopových aplikací. Tento kurz je určet úplným začátečníkům, kteří s WPF zatím nepracovali. Naučíte se základy architektury a principy fungování jazyka XAML. Bude kladen důraz na pochopení způsobu pozicování prvků a použití základních elementů. Naučíte se objektovou hierarchii WPF a způsob práce s objekty z kódu i z jazyka XAML.

WPF pro začátečníky II (C114)

Osvojte si základy práce s technologií WPF. Naučte se používat základní komponenty, šablonování, binding, styly, triggery a události. Při praktických částech kurzu mohou účastníci vyzkoušet aplikovat získané znalosti na příkladech. Výuka je zaměřena na zvládnutí postupů použitelných při návrhu běžných business aplikací. Součástí kurzu je i kapitola o asynchronním programování.

Vývoj her pomocí MonoGame (C128)

Pro vývoj her na Windows Phone 7 se používala technologie XNA, kterou Microsoft postupem času odepsal. Pokračovatelem XNA je framework MonoGame, který je určen pro vývoj multiplatformních her a je kompatibilní s XNA na úrovni zdrojových kódů. V první části kurzu si ukážeme základy 2D grafiky, animování atd., ve druhé části kurzu si předvedeme, jak navrhnout jádro hry, aby byla snadno portovatelná na různé platformy - ať už mobilní telefony s Windows Phone, Androidem nebo iOS, tak i pro desktopová Windows v rámci Universal Windows Platform.