Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

Graficky náročné operace v desktopových aplikacích pomocí SlimDX (C130)

Osnova kurzu

V desktopových aplikacích narážíme občas na nutnost vykreslovat velké množství grafiky (např. renderování výkresů, vlastních map atp.). Velmi snadno narazíme na situaci, kdy možnosti Windows Forms nebo WPF přestanou stačit a je nutné použít DirectX.

Na tomto kurzu si ukážeme oblíbenou knihovnu SlimDX, která umožňuje používat DirectX z prostředí .NET Frameworku. Ukážeme si, jak 2D nebo 3D scénu renderovanou pomocí SlimDX dostat do WinForms nebo WPF aplikace.


1. ČÁST

  • DirectX 9, 10, 11 - úvod a rozdíly
  • Základní principy vykreslování v DirectX
  • Embedování SlimDX scény do WinForms aplikace
  • Embedování SlimDX scény do WPF aplikace

2. ČÁST

  • Grafické operace ve SlimDX - kreslení čar, křivek
  • Renderování textů

3. ČÁST

  • Základy 3D grafiky, transformace, matice
  • Vykreslení 3D modelu

4. ČÁST

  • Základní výpočty ve 3D (vzdálenost od přímky, průsečík přímky a plochy atd.)
  • Mouse picking

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, DirectX, grafika, SlimDX, WPF, Windows Presentation Foundation, Windows Forms, WinForms

Kategorie: Grafika a herní vývoj

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu