Upgrade programátorských dovedností (NetUpgrade)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

Řada programátorů sice má moderní nástroje, ale neumí je používat. Sice mají Visual Studio 2015 a ASP.NET 4.6, ale aplikace píší koncepčně stejně, jako před mnoha lety, s ASP.NET 2.0. Pokud se to této početné "temné masy" vývojářů řadíte také, připravil jsem pro vás kurz upgrade programátorských dovedností a doufám, že vám na něm vysvětlím některá "tajemství" jazyka C# a .NET Frameworku, která jste dosud neměli čas pochopit.

Tento kurz vychází z několika veřejných seminářů , které byly velice úspěšné a zjevně toto téma zajímá spoustu lidí. Probíraná témata jsem na základě odezvy účastníků dále rozvinul jak do šíře tak do hloubky, připravil pro ně cvičení a přetvořil do podoby třídenního kurzu. Po jeho absolvování byste měli být schopni řešit každodenní programátorské úkony mnohem snáze, rychleji, efektivněji a moderněji.

Způsob výuky

Výklad a prezentace bude doplněn praktickými cvičeními na vlastních počítačích. Cvičení budou v podobě "hands-on labů", přesných postupů s číslovanými kroky. Cvičení vycházejí z praktických scénářů, se kterými se většina programátorů pravidelně setkává. Nově nabyté znalosti tedy budete mít možnost okamžitě otestovat a v případě problémů vám s nimi pomohu.

Probíraná témata

 • Pokročilejší konstrukce jazyka C#

  • Podrobnější pohled na dědičnost a rozhraní (interfaces)

  • Nenápadná síla rozhraní IEnumerable

  • Generické metody, generické typy

  • Parciální třídy, parciální metody

  • Extension methods

  • Lambda expressions

  • Anonymní typy


 • O/R mappery a ADO.NET Entity Framework

  • Co to vlastně je ten O/R mapper a proč se to nemaže na chleba

  • ADO.NET Entity Framework jako nejpopulárnější ORM pro .NET

  • Přístupy Database First, Model First a Code First

  • Základní operace (CRUD) pomocí EF

  • Code First Migrations

  • Základy použití uložených procedur v EF


 • Použití jazyka LINQ nejenom proti datovým modelům

  • Rozhraní IEnumerable a IQueryable

  • Syntaxe LINQ dotazů: pseudo-sql a extension metody, jejich kombinace

  • Jednoduché a složitější dotazy

  • Použití LINQ konstrukcí mimo Entity Framework


 • Model binding a model validation pomocí validačních atributů

  • Tvorba entitového modelu, použití data annotations atributů

  • Validace dat pomocí validačních atributů

  • Model binding a model validation v ASP.NET Web Forms

  • Tvorba vlastních validačních atributů

  • Složitější validační scénáře

Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: ASP.NET 2.0, C#, Visual Studio

Klíčová slova: ASP.NET Web Forms, Entity Framework, ORM, LINQ

Kategorie: Webové aplikace

Michal Altair Valášek

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Navazující kurzy

Související kurzy