Budoucnost ASP.NET, Razor a MVC pro Web Forms programátory (MVC4WebForms)

Osnova kurzu

ASP.NET se mění a pokud se chcete programováním webových aplikací v .NET Frameworku zabývat i za několik let, je dobré se jeho budoucností zabývat. Svůj pohled na budoucnost jsem sepsal v článku Quo vadis ASP.NET? a tento kurz je jeho logickým vyústěním.

Dnes je naprostá většina webových aplikací v ASP.NET psána pomocí Web Forms. Microsoft nicméně plánuje rozvíjet spíše dvě konkurenční platformy, totiž ASP.NET Web Pages a ASP.NET MVC. Ačkoliv Web Forms v dohledné době nezmizí, měli by si jejich stávající uživatelé rozšířit obzory.

Bohužel, drtivá většina dostupných materiálů o Web Pages a MVC je příliš triviálních a nenabízí podle mého názoru výklad způsobem snadno srozumitelným pro stávající Web Forms vývojáře. Proto jsem se rozhodl udělat vlastní třídenní kurz, ve kterém programátorům sdělím, co podle mého názoru potřebují vědět.

Výklad a prezentace budou doplněny praktickými cvičeními na vlastních počítačích. Cvičení budou v podobě "hands-on labů", přesných postupů s číslovanými kroky. Cvičení vycházejí z praktických scénářů, se kterými se většina programátorů pravidelně setkává. Nově nabyté znalosti tedy budete mít možnost okamžitě otestovat a v případě problémů vám s nimi pomohu.

Hrubá osnova kurzu je následující:

 • Z věštecké koule: pohled do možné budoucnosti ASP.NET
  • Co nás čeká a nemine
  • Convenion (code) over configuration
  • Odstranění závislosti na IIS, OWIN, Katana a další projekty
 • ASP.NET Web Pages a Razor view engine
  • Co jsou ASP.NET Web Pages a k čemu jsou určeny
  • View engine: co to je, Web Forms versus Razor
  • Syntaktická pravidla
  • Tvorba jednoduchých aplikací v ASP.NET Web Pages
  • URL routing ve Web Pages
  • Partial pages, layout pages
  • Speciální stránky _PageStart.cshtml a _AppStart.cshtml
  • HTML helpers
  • Tvorba vlastních HTML helperů
 • Úkrok stranou: ADO.NET Entity Framework
  • Základy EF Code First
  • Data annotations atributy
 • Základy ASP.NET MVC
  • Model-View-Controller pattern aneb ne všechny sovy jsou tím, čím se zdají být
  • Model jako viewmodel
  • Tvorba view a jejich vztah k Web Pages
  • Controller jako svorník
  • URL routing v ASP.NET MVC
 • Tvorba UI a validace dat
  • jQuery, jQuery Validate, jQuery Unobtrusive
  • Vlastní validační logika
  • Lokalizace MVC aplikací a validačních hlášek
  • MVC a HTML5, vstupní pole a jejich emulace pro starší prohlížeče
  • JS a CSS bundling a minifikace
 • Pokročilejší témata ASP.NET MVC
  • Attribute routing v ASP.NET MVC
  • Ochrana proti overpostingu
  • Automatické generování UI za běhu
  • Automatické generování UI při návrhu (scaffolding)

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: ASP.NET Web Forms

Klíčová slova: MVC

Kategorie: Webové aplikace

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu
Lektoři

Michal Altair Valášek

Zjistiv, že má obě ruce levé a na politiku nemá žaludek, začal se zabývat počítači. Konkrétně a zejména pak vývojem webových aplikací v ASP.NET a počítačovou bezpečností. Je autorem několika stovek odborných článků v mnoha médiích a spoluautorem knihy o datových schránkách a eGovernmentu. Kromě toho je služebně nejstarším českým držitelem titulu Microsoft MVP (Most Valuable Professional).