Microsoft SQL Server - optimalizace struktur a dotazů (C116)

Tomáš Jecha

Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

OSNOVA

  • Fyzické ukládáná dat - tabulky, rowsets, indexy, primární klíče
  • Operace při práci s daty - diskové operace, operace v paměti, operace na procesoru, operace komunikace po síti
  • Zámky, transakce a transakční logy
  • Algoritmy při čtení a zápisu dat a exekuční plány
  • Nejčastější postupy při návrhu databáze
  • Diagnostika a ladění výkonu
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: Jazyk SQL (základy)

Klíčová slova:

Kategorie: Architektura software Databáze

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři

Tomáš Jecha

Jsem nezávislý softwarový architekt a lektor pracující převážně na platformě Microsoft. Skrze dotNETcollege nabízím formou kurzů a konzultací své znalosti z praxe firmám i jednotlivcům. Mojí specializací je ASP.NET MVC, architektura větších aplikací, optimalizace a databáze. Již od roku 2009 obhajuji ocenění Microsoft Most Valuable Professional. Potkat mě můžete také na konferenci MS Fest jako organizátora i přednášejícího.