Obchodní podmínky

Přihlášení na kurz nebo konferenci a úhrada

Přihlásit se na kurz nebo konferenci (dále jen "akci") je možné prostřednictvím tohoto webu, webu dané akce, případně na e-mailové adrese [email protected], nejpozději v den před začátkem akce.

Jakmile přihlášku obdržíme, vystavíme vám zálohovou fakturu, kterou je nutné uhradit tak, aby nejpozději v první den akce byla platba připsána na bankovní účet uvedený na faktuře. U vybraných akcí je možné zálohovou fakturu uhradit lektorovi i na místě v hotovosti v první den akce před jejím začátkem - u těchto akcí je tato možnost explicitně zmíněna.

Cena akce zahrnuje výuku či přednášku, přístup k materiálům (prezentace, ukázkové aplikace) prostřednictvím webu dotNETcollege, a v závislosti na místě konání akce i teplé a studené nápoje či oběd.

Po zaplacení zálohové faktury vám bude vystaven a zaslán daňový doklad na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

V případě, že zálohová faktura není uhrazena ani na bankovní účet, ani v hotovosti před zahájením akce (pokud je to u dané akce možné), nemusí být dané osobě (osobám) umožněno se akce zúčastnit.

Zrušení účasti na akci

Účast na kurzu je možné zrušit e-mailem na adrese [email protected] nejpozději 5 dní před začátkem kurzu. V případě, že již účastník uhradil zálohovou fakturu, bude mu tato částka vrácena v plné výši.

V případě, že je kurz zrušen později než 5 dní před začátkem kurzu, nebo se účastník na kurz vůbec nedostaví, nemá nárok na vrácení zaplacené částky. V případě, že včasným nezrušením kurzu vzniknou dotNETcollege nějaké náklady (např. cesta, ubytování lektora), je účastník povinnen tyto náklady uhradit.

Ve všech případech, zejména v případě něúčasti z důvodu nemoci, rodinných nebo obdobných závažných důvodů, se budeme snažit vyjít vstříc a nabídnout alternativní termín konání kurzu.

V případě konferencí se mohou tyto podmínky lišit a jsou stanoveny na webu konference.

Změna termínu akce

V případě nutnosti změny termínu akce z technických či organizačních důvodů bude přihlášeným účastníkům nabídnuto několik alternativních termínů konání akce. V případě, že jim nebudou vyhovovat a již zaplatili zálohovou fakturu, bude jim uhrazená částka vrácena v plné výši.

V případě, že nejsou 5 dní před začátkem kurzu přihlášeny alespoň 3 osoby, vyhrazuje si dotNETcollege právo kurz zrušit nebo přesunout na jiný termín. Přihlášeným účastníkům bude nabídnuto několik alternativních termínů konání kurzu. V případě, že jim nebudou vyhovovat a již zaplatili zálohovou fakturu, bude jim uhrazená částka vrácena v plné výši.

Poskytované služby

DotNETcollege se zavazuje, že lektor během školení dodrží osnovu, která je vystavena na webu.

Poskytovatelem služeb je DOTNETCOLLEGE s.r.o. IČ 04666623 se sídlem Kozácká 1369, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, vedená pod spisovou značkou č. C 36768 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Zasílání newsletterů a ochrana osobních údajů

Registrací na kurz nebo akci pořádanou dotNETcollege dává účastník souhlas k zasílání obchodních sdělení o plánovaných kurzech a akcích dotNETcollege nebo jejích partnerů. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit po přihlášení do svého uživatelského profilu.

Registrací na konferenci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v místě konání konference mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány za účelem propagace podobných akcí pořádaných společností dotNETcollege. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkovi žádná kompenzace.

DotNETcollege se zavazuje, že nebude zasílat marketingová sdělení častěji než 12x za jeden kalendářní rok.

Dále registrací na kurz nebo akci pořádanou dotNETcollege dává účastník souhlas k zasílání organizačních informací týkající se dané akce (např. změna termínu, zaslání odkazu ke stažení materiálů z akce, zodpovídání dotazů o průběhu akce). Tento souhlas nemůže být zrušen.