Zásady pro zpracování osobních údajů

Obecné podmínky

Tento web je provozován společností DOTNETCOLLEGE s.r.o. se sídlem Kozácká 1369, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČ 04666623.


Veškeré osobní údaje, se kterými pracujeme, byly získány:


Osobní údaje, které evidujeme, se dělí do tří skupin:

 • Osobní údaje potřebné v souvislosti s organizací školení nebo konferencí

  Fakturační údaje (a) potřebujeme k tomu, abychom mohli vystavit fakturu, a zaúčtovat platbu.

  E-mailovou adresu pro zaslání faktury (b) využíváme pouze za účelem doručení faktury a případné komunikace s odpovědnou osobou ohledně samotné platby v případě, že dojde k nějakému problému (například chybně opsaný variabilní symbol).

  Jméno a příjmení účastníka (c) slouží k identifikaci osoby při příchodu na školení / konferenci a ověření, že je jeho objednávka zaplacena.

  E-mailovou adresu účastníka (d) používáme výhradně k zasílání organizačních pokynů týkající se akce, k níž se objednávka vztahuje. Není využívána k marketingovým účelům nebo informování o akcích nebo aktivitách, které nejsou předmětem objednávky.

  Telefonický kontakt na účastníka (e) je používán pouze v případě naléhavé potřeby komunikace ohledně konání akce (např. změna termínu školení kvůli nemoci lektora atd.). Tento údaj je nepovinný.

  Bez těchto údajů není možné službu poskytnout. Po skončení akce a uhrazení faktury je možné na e-mailu [email protected] požádat o zapomenutí e-mailové adresy a telefonního čísla související s danou objednávkou. Ostatní údaje o objednávce jsme povinni uchovávat v souladu se zákonem o DPH, zákonem o účetnictví a další platnou legislativou.

 • Osobní údaje pro zasílání marketingových sdělení

  Mimo objednání školení nebo konference je možné zaregistrovat se k odběru novinek prostřednictvím e-mailu. Tímto způsobem informujeme zájemce o akcích, které organizuje DOTNETCOLLEGE s.r.o., nebo se na jejich organizaci podílí (např. formou partnerství). Nezasíláme více než 12 newsletterů ročně a snažíme se, aby jejich obsah byl relevantní a užitečný – předpokládáme, že většina odběratelů newsletteru chodí na naše školení nebo konference pravidelně.

  K tomuto účelu uchováváme pouze e-mailovou adresu.

  Souhlas se zasíláním newsletterů lze kdykoliv odvolat – stačí použít tlačítko Unsubscribe v newsletteru, odhlásit odběr v klientské sekci webu www.dotnetcollege.cz, nebo nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

  Pokud si přejete osobní údaje (v tomto případě e-mailovou adresu) změnit, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 • Osobní údaje používané pro přihlášení na webu www.dotnetcollege.cz

  Pokud se přihlásíte na školení nebo konferenci, nebo se zaregistrujete k odběru newsletterů, můžete si volitelně založit uživatelský účet na webu [email protected] prostřednictvím stránky Zapomenuté heslo. Tento uživatelský účet lze využít například ke stažení materiálů z akcí, kterých se uživatel účastnil, nebo ke kontrole a změně svých osobních údajů, či nastavení preferencí pro odběr newsletterů.

  V takovém případě kromě e-mailové adresy uchováváme ještě otisk (hash) zadaného hesla. Konkrétní technické řešení splňuje současné bezpečnostní standardy a doporučené postupy.

  Heslo je možné kdykoliv změnit. Pokud si přejete svůj uživatelský účet smazat, kontaktujte nás na adrese [email protected].


Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku, jsou buď jednateli společnosti DOTNETCOLLEGE s.r.o. (Tomáš Herceg, Tomáš Jecha), nebo jsou vázáni smluvní povinností mlčenlivosti, a mají k údajům přístup jen v minimálním možném rozsahu a jen po dobu potřebnou ke splnění pracovního úkolu (například při ověření, že je objednávka zaplacena, při příchodu účastníka na konferenci).

Dotazy na uchovávané údaje či požadavky na změnu či smazání údajů zasílejte e-mailem na adresu [email protected].