Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit
Všechna témata

Cloudové aplikace

V poslední době se čím dál více objevuje potřeba migrovat aplikace do cloudu. Na dotNETcollege nabízíme celou škálu kurzů týkajících se cloudové platformy Microsoft Azure a vybraných služeb Amazon Web Services (AWS).

Na tomto kurzu si podrobně přestavíme čtyři základní komponenty Azure App Service - Web App, Mobile App, API App a Logic App. Ukážeme si, jak takové aplikace vyvíjet, nasazovat, spravovat a monitorovat.

   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

  Lektor: Tomáš Herceg

  Angular je ověřená populární platforma pro tvorbu moderních webových aplikací. Byla vytvořena a je spravována společností Google. Nabízí možnost vyvíjet komponenty a služby v jazyce TypeScript, deklarativně vytvářet šablony a nejen pomocí bindingu, dependency injection nebo routingu aplikaci rozpohybovat v klientském prohlížeči i na serveru. Oproti své první verzi, označované jako AngularJS nebo Angular 1, nabízí řadu vylepšení a změnu některých konceptů.

    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

   Lektor: Tomáš Jecha