Témata kurzů

Architektura software

Správný návrh architektury je nezbytný pro to, aby se práce na projektu nezměnila v peklo. Na dotNETcollege nabízíme několik kurzů, kde se zabýváme návrhovými vzory, návrhem informačních systémů a databázových aplikací, IoC/DI kontejnery a mnoha dalšími tématy.
 • Teoretický úvod
  • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
  • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
  • Obvyklé typy bezpečnostních hrozeb (STRIDE)
  • Hodnocení závažnosti (DREAD)
 • Konfigurace operačního systému
  • Obecná pravidla, 3D
  • Použití SCW
 • Bezpečná konfigurace IIS pro hosting
  • Jak funguje IIS, nastavení application poolu, identita, oddělení aplikací od sebe
  • Nastavení hostingového serveru pro bezpečný hosting oddělených aplikací
  • Nastavení Web Management Service + vzdálená správa
 • Zabezpečení přenosového kanálu
  • Proč ho potřebujeme
  • Ukázka MitM útoků, SSLStrip
 • Jemný úvod do asymetrické kryptografie
  • Symetrická versus asymetrické kryptografie
  • Výměna klíčů pomocí D-H
  • RSA a certifikáty
  • Funkce certifikační autority
 • Konfigurace HTTPS v IIS
  • Co je HTTPS, SNI...
  • Druhy certifikačních autorit
  • Žádost o certifikát, instalace na serveru
  • SSL Test
  • Nastavení parametrů HTTPS, HSTS
  • Centralized Certificate Store
  • Let’s Encrypt CA a AutoACME

   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

  Lektor:

  • Teoretický úvod
   • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
   • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
  • Nejčastější chyby webových aplikací
   • Představení OWASP
   • Aktuální OWASP Top 10
  • Cross-Site request forgery (CSRF)
   • Obrana v ASP.NET Web Forms
   • Obrana v ASP.NET MVC 5
   • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
  • Injection útoky (XSS, SQLi)
   • Obrana v ASP.NET Web Forms
   • Obrana v ASP.NET MVC 5
   • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
   • Možnosti bezpečného zadávání formátovaných dat
  • Autentizace ve webových aplikacích
   • Autentizační faktory
  • ASP.NET Identity
   • Základní použití
   • Bezpečný reset hesla
   • Přihlášení pomocí externích IdP
   • Použití jednorázových hesel
  • Klientské certifikáty
   • Použití klientských certifikátů na webu

    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

   Lektor:

   • Teoretický úvod
    • Hashování, HMAC
    • HMAC v ASP.NET
    • Symetrická versus asymetrická kryptografie
   • Symetrická kryptografie
    • Princip fungování, symetrické klíče
    • Derivace klíčů, purposes
    • Použití symetrické kryptografie v ASP.NET
     • Machine Keys v ASP.NET 4.x
     • ASP.NET Core Data Protection
     • Obecná symetrická kryptografie pomocí knihovny Inferno
   • Asymetrická kryptografie
    • Princip fungování
    • Volba algoritmů, délky klíčů
    • Certifikační autority, práce s certifikáty
    • Provoz vlastní certifikační autority
     • Hierarchie CA
     • Funkce CRL
     • Vytvoření vlastní CA struktury
    • Asymetrická kryptografie v .NET
     • Vytvoření a ověření elektronického podpisu
     • Zabezpečení komunikace pomocí ECDH + Inferno

     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

    Lektor:

    Na tomto kurzu si projdeme základní návrhové vzory (známé jako GoF) a ukážeme si je na praktických příkladech. Ukážeme si také nejčastější omyly, které se při jejich používání vyskytují.

      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

     Lektor: Tomáš Herceg

     Na tomto kurzu si ukážeme pokročilejší návrhové vzory, a to jak z oblasti Enterprise Architecture, tak i návrhové vzory, které se používají pro řešení prezentační vrstvy (MVC, MVVM atd.) nebo celé architektury aplikace.

       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

      Lektor: Tomáš Herceg

      Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

       Lektor: Tomáš Herceg

       Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

        Lektor: Tomáš Jecha

        Na tomto kurzu posunete své znalosti pro asynchronní, vícevláknové a paralelní aplikace, a samozřejmě i zamykání, synchronizace a efektivitu jednotlivých rešení.

        • 8. srpna 2017 9:00 - 16:00 9. srpna 2017 9:00 - 16:00 10. srpna 2017 9:00 - 16:00

         ()

         Brno

        Lektor: Jiří Činčura

        Cloudové aplikace

        V poslední době se čím dál více objevuje potřeba migrovat aplikace do cloudu. Na dotNETcollege nabízíme celou škálu kurzů týkajících se cloudové platformy Microsoft Azure a vybraných služeb Amazon Web Services (AWS).

        Na tomto kurzu si podrobně přestavíme čtyři základní komponenty Azure App Service - Web App, Mobile App, API App a Logic App. Ukážeme si, jak takové aplikace vyvíjet, nasazovat, spravovat a monitorovat.

          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

         Lektor: Tomáš Herceg

         Databáze

         Na dotNETcollege nabízíme celou řadu kurzů zabývajících se databázemi. Máme zde kurzy jazyka SQL, kurzy se zaměřením na novinky v Microsoft SQL Serveru, a dále několik kurzů zabývajících se objektově relačním mapováním (ORM) v prostředí Entity Framework nebo nHibernate.

         Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

          Lektor: Tomáš Jecha

          Na tomto kurzu se seznámíme s Entity Frameworkem. Vysvětlíme si základní principy, ukážeme si syntaxi LINQ dotazů. Vysvětlíme si rozdíl mezi tradičním mapováním a technologií Code First.

            Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

           Lektor: Tomáš Herceg

           Tento kurz se zabývá pokročilejšími technikami Entity Frameworku. Na tomto kurzu si ukážeme, jak fungují Code First Migrations, případně jak použít alternativní metody pro verzování schématu databáze. Nemalou část kurzu budeme věnovat tomu, jak Entity Framework používat správně, kterým konstrukcím se vyhnout, a co dělat, když Entity Framework přestane stíhat úplně.

             Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

            Lektor: Tomáš Herceg

            Desktopové aplikace

            Pro vývoj desktopových aplikací v .NETu existuje celá řada technologií. Základním kurzem, který je prerekvizitou pro všechny aktuálně používané technlogie, je kurz o jazyce XAML. Po jeho zvládnutí se můžete vydat buď k technologii Windows Presentation Foundation (WPF), nebo se naučit psát univerzální aplikace pro Windows (Universal Windows App).

            Přecházíte z WinForms na WPF nebo na Windows Universal Application? V obou těchto technologiích se uživatelské rozhraní navrhuje úplně jinak, než tomu bylo ve WinForms.

              Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

             Lektor:

             Na tomto kurzu si vysvětlíme, jak vyvíjet univerzální aplikace pro Windows. Ukážeme si, jak používat vzor MVVM a jaké jsou jeho výhody. Ukážeme si komponenty a funkce specifické pro Windows Universal Platform, vysvětlíme si, jaká má tato platforma možnosti a omezení. V poslední části si povíme o procesu vystavení aplikace na Windows Store.

               Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

              Lektor:

              Grafika a herní vývoj

              Na dotNETcollege vás naučíme vyvíjet hry. Nabízíme kurzy o MonoGame, Unity a WebGL, které slouží pro psaní her. Občas se s potřebou renderovat velké množství grafiky setkáváme i v běžných desktopových aplikacích - v takovém případě se hodí knihovna SlimDX.

              Pro vývoj her na Windows Phone 7 se používala technologie XNA, kterou Microsoft postupem času odepsal. Pokračovatelem XNA je framework MonoGame, který je určen pro vývoj multiplatformních her a je kompatibilní s XNA na úrovni zdrojových kódů. V první části kurzu si ukážeme základy 2D grafiky, animování atd., ve druhé části kurzu si předvedeme, jak navrhnout jádro hry, aby byla snadno portovatelná na různé platformy - ať už mobilní telefony s Windows Phone, Androidem nebo iOS, tak i pro desktopová Windows v rámci Universal Windows Platform.

                Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

               Lektor:

               V desktopových aplikacích narážíme občas na nutnost vykreslovat velké množství grafiky (např. renderování výkresů, vlastních map atp.). Velmi snadno narazíme na situaci, kdy možnosti Windows Forms nebo WPF přestanou stačit a je nutné použít DirectX.

                 Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                Lektor:

                Mobilní aplikace

                Vyvíjet pro mobilní telefony a tablety je dnes čím dál žádanější. Nedopusťte, aby vám ujel vlak, a přijďte se dozvědět něco o vývoji multiplatformních aplikací ve PhoneGapu nebo pomocí Xamarinu tak, aby fungovaly stejně na Windows Phone, Androidu i iOS.

                V průběhu tohoto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace, které beží na Windows Phone, Android a iOS. Ukážeme si, jak vytvářet uživatelské rozhraní, jak využít architektonický vzor MVVM a jak sdílet kód mezi těmito platformami včetně viewmodelů. Dále si ukážeme Xamarin Forms, které umožňují vytvořit pomocí jednoho XAML souboru rozhraní pro všechny platformy, a práci s hardwarem telefonu (kamera, senzory atd.).

                  Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                 Lektor: Tomáš Herceg, Martin Dybal

                 Cílem kurzu je naučit účastníky využívat Adobe PhoneGap – světově nejrozšířenější nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. PhoneGap Vám umožní jednotný, rychlý a flexibilní vývoj pro všechny nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS a Windows), jednoduše pouze za pomoci JavaScriptu a HTML s CSS. Rozsáhlé dostupné API poskytnou plnohodnotné využívání hardware mobilních zařízení, včetně senzorů a možností geolokace pro vývoj moderní appky.

                   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                  Lektor:

                  Na tomto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace pomocí platformy PhoneGap pro dvě hlavní mobilní platformy (iOS a Android). Ukážeme si, jak udělat nativně vypadající uživatelské rozhraní, jak pracovat s fotoaparátem, jak používat senzory a mnoho dalšího.

                    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                   Lektor: Martin Kaše

                   1. DEN

                     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                    Lektor: Roman Jašek

                    Testování a týmový vývoj

                    Každou větší aplikaci je nutné důkladně otestovat, většinou na několika úrovních. Na dotNETcollege vás naučíme psát unit testy, integrační testy, máme zde kurz o kontinuální integraci v prostředí TeamCity a dále několik kurzů zabývajících se automatizovaným testováním uživatelského rozhraní pomocí knihovny Selenium.

                    Na tomto kurzu si ukážeme, jak ve vývojovém týmu zavést kontinuální integraci pomocí nástroje TeamCity. Ukážeme si, jak zprovoznit kompilaci, jak připravit build agenty, jak automatizovat spouštění UI testů, publikování Nuget balíčku a mnoho dalších věcí.

                      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                     Lektor: Tomáš Herceg

                     Na tomto kurzu si vysvětlíme základní principy automatizovaného testování, ukážeme si, jak psát unit testy, integrační testy a jaká pravidla dodržovat, aby nám testy pomáhaly efektivně šetřit čas a odhalovat chyby.

                       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                      Lektor: Tomáš Herceg

                      Během tohoto kurzu si ukážeme, jak nastavit kontinuální integraci, automatickou kompilaci a spouštění testů v prostředí Microsoft Team Foundation Server 2015 nebo Visual Studio Online. Ukážeme si, jak se starat o build agenty a jak celý proces nastavit a zprovoznit.

                        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                       Lektor: Tomáš Herceg

                       Na tomto kurzu se budeme zabývat automatizovaným testováním webových aplikací pomocí frameworku Selenium. Ukážeme si základní funkce a postupně se dostaneme k pokročilejším technikám a zkušenostem z reálných projektů v praxi. Během kurzu si budete moci vše prakticky vyzkoušet.

                         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                        Lektor: Tomáš Herceg

                        Systém na správu verzí GIT se v posledních letech začal těšit velké oblibě i u vývojářů na platformě Microsoft. Nabízí vysoký výkon a volnost skrze nízko úrovňové operace a distribuovanou architekturu.

                          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                         Lektor: Tomáš Jecha

                         Webové aplikace

                         Do sekce webových aplikací spadají kurzy týkající se jak klientských technologií a frameworků (HTML 5, CSS 3, Javascript, jQuery, Knockout JS, Angular, React, Typescript, SignalR, Web Sockets a další), tak i serverových technologií (ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Node.js atd.).

                         Technologie ASP.NET MVC je rozhraní pro budování webových aplikací na platformě Microsoft .NET. Postupně nahrazuje služebně starší ASP.NET WebForms, jež není od ASP.NET 5 dále podporována. Tím se stává jednou z nejžádanějších technologiích .NET vývojářů.

                           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                          Lektor: Tomáš Jecha

                          ASP.NET se mění a pokud se chcete programováním webových aplikací v .NET Frameworku zabývat i za několik let, je dobré se jeho budoucností zabývat. Svůj pohled na budoucnost jsem sepsal v článku Quo vadis ASP.NET? a tento kurz je jeho logickým vyústěním.

                            Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                           Lektor: Michal Altair Valášek

                           Smířili jste se s koncem Web Forms a přecházíte na ASP.NET MVC? Znáte základy, ale rádi byste se naučili best practices a řešení obvyklých problémů a standardních situací? V tom případě jsme připravili kurz právě pro vás.

                             Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                            Lektor: Michal Altair Valášek

                            Tento kurz vás seznámí s novinkami a změnami, které se nedávno odehrály ve světě .NETu, a podrobně vám představí novou platformu ASP.NET Core a technologie ASP.NET MVC Core a Entity Framework Core.

                              Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                             Lektor:

                             Většina webových vývojářů umí v Javascriptu nadeklarovat proměnnou a funkci, ale pokud jde o pokročilejší funkce, mnoho lidí tápe v tom, jak funguje v Javascriptu klíčové slovo this, jak funguje dědičnost atd.

                               Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                              Lektor: Tomáš Herceg

                              V současné době je vyvíjen čím dál větší tlak na to, aby webové aplikace měly rychlou odezvu, intuitivně reagovaly na chování uživatele a příliš nezatěžovaly internetové připojení. Jedním z řešení je použití populární open-source webového frameworku AngularJS, který je primárně vyvíjen společností Google. V rámci kurzu studenty naučíme použití této knihovny v základních scénářích a pomůžeme jim pochopit její filozofii.

                                Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                               Lektor: Petr Koutný

                               ASP.NET Web API je rozhraní pro návrh a konzumaci HTTP služeb. Přichází společně s ASP.NET MVC 4 a využívá některé její principy. Dalo by se hovořit o jednodušší alternativě ke komplexnímu komunikačnímu rozhraní WCF. Na kurzu se naučíte jak poskytovat data a jakým způsobem je následně konzumovat z desktopových aplikací nebo přímo z prohlížeče pomocí AJAXu. Bude se mluvit i o tom, jak rozpoznat scénáře, kdy bude nebo naopak nebude vhodné Web API využít.

                                 Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                Lektor: Tomáš Herceg

                                Na tomto pokračování kurzu ASP.NET MVC se již počítá se základní znalostí této technologie. Bude se mluvit o best practices pro práci s daty, bindováním, lokalizací, zabezpečení, životního cyklu objektů, infrastruktury větších aplikacích a dalších důležitých tématech. Během kurzu se dozvíte i postupy pro modifikaci chování celého frameworku, jako je uzpůsobení šablonovacího systému nebo změna strategie vytváření instancí controllerů.

                                  Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                 Lektor:

                                 Na tomto kurzu si ukážeme úplné základy technologie ASP.NET WebForms a představíme si její základní principy. Vysvětlíme si, jak fungují master pages, jak se používají skiny a témata, ukážeme si základní komponenty, validátory a data-binding. Ukážeme si také základní použití membership a role providerů, které slouží pro implementaci přihlašování uživatelů do aplikace.

                                   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                  Lektor:

                                  Na tomto kurzu si představíme pokročilejší techniky a postupy z ASP.NET WebForms. Ukážeme si, jak používat HTTP moduly a handlery. Vysvětlíme si, jak ochočit komponentu Menu pomocí SiteMap providera, jak využívat AJAX a URL routing, ukážeme si pokročilejší komponenty z knihovny Ajax Control Toolkit a naučíme se využívat i knihovnu jQuery. V závěru kurzu si představíme některé z novinek, které přinesla verze .NET 4.5.

                                    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                   Lektor:

                                   Na tomto kurzu si ukážeme, jak vyždímat z ASP.NET WebForms 4.5 maximum. Vysvětlíme si základní principy implementace vlastních komponent, předvedeme si, jak napsat vlastní membership a role providery, ukážeme si, jak udělat vlastní control adaptéry, pokud se nám nelíbí HTML, které produkují vestavěné komponenty. Dopodrobna si ukážeme, jak funguje view state a jak ve vlastních komponentách využívat control state. V druhé polovině kurzu napíšeme středně složitou komponentu, na níž si procvičíme některé techniky představené v první části.

                                     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                    Lektor:

                                    SignalR je technologie, která celkem pohodlně řeší problém realtime komunikace na webu. Na tomto kurzu si vysvětlíme její základní principy a na praktických příkladech si ukážeme, jak tuto technologii používat. Povíme si také o úskalích, na která při realtime komunikací na webu můžete narazit a jak se s nimi vypořádat.

                                      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                     Lektor: Tomáš Herceg

                                     TypeScript je relativně nový jazyk, který rozšiřuje možnosti Javascriptu a přidává do něj silnou typovost. Na tomto kurzu si TypeScript představíme a seznámíme se s jeho syntaxí.

                                       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                      Lektor: Tomáš Herceg

                                      Na tomto kurzu si podrobně přestavíme čtyři základní komponenty Azure App Service - Web App, Mobile App, API App a Logic App. Ukážeme si, jak takové aplikace vyvíjet, nasazovat, spravovat a monitorovat.

                                        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                       Lektor: Tomáš Herceg

                                       V posledních letech se stále více rozmáhají single page aplikace (SPA), které hojně využívají javascript. Frameworky Knockout JS a Durandal poskytují poměrně pěknou infrastrukturu pro vývoj takových aplikací. Na tomto kurzu si ukážeme, jaké možnosti nám tyto frameworky nabízí, a jak se používají. Ukážeme si, jak pracovat s klientským routingem, jak zacházet s historií prohlížeče, jak používat klientské MVVM pomocí Knockoutu, a v neposlední řadě i jak takové aplikaci napojit na databázi pomocí ASP.NET Web API.

                                         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                        Lektor: Tomáš Herceg

                                        V posledních letech získávají klientské aplikace v Javascriptu na důležitosti a proto vznikají různé sady komponent, které mají za cíl usnadnit vývoj především business aplikací.

                                          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                         Lektor:

                                         Snad každá webová aplikace v této době obsahuje nějaký prvek, po němž je vyžadována pokročilejší funkcionalita. Pokud si je nechceme vyvíjet sami, můžeme použít již hotové prvky od výrobců třetích stran, z nichž jedním z nich je právě Telerik. Ukážeme si práci s nejdůležitějšími prvky, které se v balíku ASP.NET AJAX nachází, možné způsoby přístupu k datům, vzájemnou spolupráci prvků na stránce a v neposlední řadě ladění vzhledu.

                                           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                          Lektor:

                                          Cílem kurzu je naučit účastníky využívat Adobe PhoneGap – světově nejrozšířenější nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. PhoneGap Vám umožní jednotný, rychlý a flexibilní vývoj pro všechny nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS a Windows), jednoduše pouze za pomoci JavaScriptu a HTML s CSS. Rozsáhlé dostupné API poskytnou plnohodnotné využívání hardware mobilních zařízení, včetně senzorů a možností geolokace pro vývoj moderní appky.

                                            Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                           Lektor:

                                           Řada programátorů sice má moderní nástroje, ale neumí je používat. Sice mají Visual Studio 2015 a ASP.NET 4.6, ale aplikace píší koncepčně stejně, jako před mnoha lety, s ASP.NET 2.0. Pokud se to této početné "temné masy" vývojářů řadíte také, připravil jsem pro vás kurz upgrade programátorských dovedností a doufám, že vám na něm vysvětlím některá "tajemství" jazyka C# a .NET Frameworku, která jste dosud neměli čas pochopit.

                                             Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                            Lektor: Michal Altair Valášek

                                            Microsoft se rozhodl po dlouhých 10-ti letech splatit technologický dluh webového vývoje a za cenu ztráty kompatibility s ASP.NET 4 přišel s kompletně předělaným stackem DNX, ASP.NET 5 a MVC 6.

                                              Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                             Lektor: Tomáš Jecha

                                             Na tomto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace pomocí platformy PhoneGap pro dvě hlavní mobilní platformy (iOS a Android). Ukážeme si, jak udělat nativně vypadající uživatelské rozhraní, jak pracovat s fotoaparátem, jak používat senzory a mnoho dalšího.

                                               Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                              Lektor: Martin Kaše

                                              Microsoft nedávno uvolnil ostrou verzi nové generace vývojářské platformy .NET Core, a již za pár měsíců se chystá vydat další verzi svého klíčového produktu Windows Server 2016.

                                                Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                               Lektor: Tomáš Herceg, Michal Altair Valášek

                                               Cílem kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé je naučit účastníky využívat skriptovací jazyk PHP – trvale nejrozšířenější jazyk pro vývoj serverových webových aplikací, který dnes využívá více než 8 z 10 všech světových webů, včetně těch nejpopulárnějších (Facebook, Wikipedia, atd.). PHP umožňuje efektivní vývoj od malých až po rozsáhlé webové aplikace a informační systémy, běžící na libovolné platformě (Linux, Windows, Mac OS X, atd.). Kurz zahrnuje vývoj i v nejnovější verzi PHP v7.

                                                 Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                                Lektor: Jiří Kysela

                                                Cílem kurzu pro pokročilé je naučit účastníky využívat skriptovací jazyk PHP, především s pokročilými postupy užívanými v praxi – důraz je kladen na využití moderních technologií, zabezpečení webových aplikací proti hrozícím útokům na firemní webové aplikace, ale i na postupy usnadňující týmový vývoj. PHP umožňuje efektivní vývoj od malých až po rozsáhlé webové aplikace a informační systémy, běžící na libovolné platformě (Linux, Windows, Mac OS X, atd.). Kurz zahrnuje vývoj v nejnovější verzi PHP v7.

                                                  Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

                                                 Lektor: Jiří Kysela