Entity Framework pro začátečníky (C123)

Tomáš Herceg, Martin Dybal

Na tomto kurzu se seznámíme s Entity Frameworkem. Vysvětlíme si základní principy, ukážeme si syntaxi LINQ dotazů. Vysvětlíme si rozdíl mezi tradičním mapováním a technologií Code First.


1. ČÁST

  • Základní principy objektově relačního mapování (ORM)
  • Database First vs Code First přístup
  • Práce s EDMX diagramy
  • Základní databázové operace (INSERT, UPDATE, DELETE)

2. ČÁST

  • Používání Code First modelu, data annotations
  • Syntaxe LINQ pro jednoduché dotazy (OrderBy, Where, GroupBy...)

3. ČÁST

  • Složitější LINQ dotazy (SelectMany, Any, All...)
  • Praktická část
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: C#, SQL

Klíčová slova: C#, LINQ, Entity Framework, SQL, databáze, MS SQL Server, ORM, Data Access Layer

Kategorie: Databáze

Navazující kurzy

Entity Framework pro pokročilé (C124)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

Tento kurz se zabývá pokročilejšími technikami Entity Frameworku. Na tomto kurzu si ukážeme, jak fungují Code First Migrations, případně jak použít alternativní metody pro verzování schématu databáze. Nemalou část kurzu budeme věnovat tomu, jak Entity Framework používat správně, kterým konstrukcím se vyhnout, a co dělat, když Entity Framework přestane stíhat úplně.

Související kurzy

Microsoft SQL Server - optimalizace struktur a dotazů (C116)

Tomáš Jecha, Tomáš Jecha, Tomáš Jecha, Tomáš Jecha

Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři

Tomáš Herceg

Jsem Microsoft Most Valuable Professional a řídím softwarovou firmu RIGANTI, která se zabývá vývojem aplikací na platformě Microsoft .NET. Pod hlavičkou dotNETcollege poskytuji školení a konzultace na celou oblast .NET frameworku. Jsem také zakladatelem open source projektu DotVVM.

Martin Dybal

Pracuji jako .NET vývojář pro firmu Riganti. Věnuji se hlavně mobilnímu a webovému vývoji. Působím jako nezávislý lektor. Ve volném čase pomáhám s organizací WUG v Brně a MS Festu.