Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

Úvod do XAML (C126)

Osnova kurzu

Přecházíte z WinForms na WPF nebo na Windows Universal Application? V obou těchto technologiích se uživatelské rozhraní navrhuje úplně jinak, než tomu bylo ve WinForms.

Na tomto kurzu si vysvětlíme základní koncepty a pricipy jazyka XAML, představíme si základní i pokročilé vizuální komponenty a vysvětlíme si, jak používat data binding, styly, animace apod. Ukážeme si rozdíly také mezi jednotlivými platformami, které XAML používají, a vše si prakticky vyzkoušíme.


1. ČÁST

 • Platformy, kde se XAML používá
 • XAML jako formát pro serializaci stromu objektů
 • Dependency properties, Attached properties, Markup extensions
 • Vztah mezi XAML a C#

2. ČÁST

 • Základní principy UI v XAMLu
 • Komponenty pro tvorbu Layoutu - StackPanel, Grid, WrapPanel ad.
 • Základní formulářové komponenty
 • Data binding

3. ČÁST

 • Pokročilé komponenty pro práci s kolekcemi
 • Pokročilé funkce data bindingu
 • Základy Model-View-ViewModel
 • Styly a resources

4. ČÁST

 • Základy tvorby šablon komponent
 • Animace
 • Responsivní layout, VisualStateManager

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, XAML, WPF, Windows Presentation Foundation, univerzální aplikace, Windows Universal Platform, Silverlight, Windows Phone

Kategorie: Desktopové aplikace

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu