Úvod do XAML (C126)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

Přecházíte z WinForms na WPF nebo na Windows Universal Application? V obou těchto technologiích se uživatelské rozhraní navrhuje úplně jinak, než tomu bylo ve WinForms.

Na tomto kurzu si vysvětlíme základní koncepty a pricipy jazyka XAML, představíme si základní i pokročilé vizuální komponenty a vysvětlíme si, jak používat data binding, styly, animace apod. Ukážeme si rozdíly také mezi jednotlivými platformami, které XAML používají, a vše si prakticky vyzkoušíme.


1. ČÁST

 • Platformy, kde se XAML používá
 • XAML jako formát pro serializaci stromu objektů
 • Dependency properties, Attached properties, Markup extensions
 • Vztah mezi XAML a C#

2. ČÁST

 • Základní principy UI v XAMLu
 • Komponenty pro tvorbu Layoutu - StackPanel, Grid, WrapPanel ad.
 • Základní formulářové komponenty
 • Data binding

3. ČÁST

 • Pokročilé komponenty pro práci s kolekcemi
 • Pokročilé funkce data bindingu
 • Základy Model-View-ViewModel
 • Styly a resources

4. ČÁST

 • Základy tvorby šablon komponent
 • Animace
 • Responsivní layout, VisualStateManager
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, XAML, WPF, Windows Presentation Foundation, univerzální aplikace, Windows Universal Platform, Silverlight, Windows Phone

Kategorie: Desktopové aplikace

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Navazující kurzy

WPF pro začátečníky I (C113)

Získejte úvodní znalosti do technologie WPF pro psaní Windows desktopových aplikací. Tento kurz je určet úplným začátečníkům, kteří s WPF zatím nepracovali. Naučíte se základy architektury a principy fungování jazyka XAML. Bude kladen důraz na pochopení způsobu pozicování prvků a použití základních elementů. Naučíte se objektovou hierarchii WPF a způsob práce s objekty z kódu i z jazyka XAML.

Vyvíjíme univerzální aplikace pro Windows (C127)

Na tomto kurzu si vysvětlíme, jak vyvíjet univerzální aplikace pro Windows. Ukážeme si, jak používat vzor MVVM a jaké jsou jeho výhody. Ukážeme si komponenty a funkce specifické pro Windows Universal Platform, vysvětlíme si, jaká má tato platforma možnosti a omezení. V poslední části si povíme o procesu vystavení aplikace na Windows Store.

Xamarin - vývoj multiplatformních mobilních aplikací (C134)

Tomáš Herceg, Martin Dybal, Martin Dybal, Tomáš Herceg, Roman Jašek, Martin Dybal

V průběhu tohoto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace, které beží na Windows Phone, Android a iOS. Ukážeme si, jak vytvářet uživatelské rozhraní, jak využít architektonický vzor MVVM a jak sdílet kód mezi těmito platformami včetně viewmodelů. Dále si ukážeme Xamarin Forms, které umožňují vytvořit pomocí jednoho XAML souboru rozhraní pro všechny platformy, a práci s hardwarem telefonu (kamera, senzory atd.).

Související kurzy