Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

TypeScript (C131)

Osnova kurzu

TypeScript je relativně nový jazyk, který rozšiřuje možnosti Javascriptu a přidává do něj silnou typovost. Na tomto kurzu si TypeScript představíme a seznámíme se s jeho syntaxí.

Ukážeme, jak deklarovat třídy a rozhraní, jak pracovat s generikou, jak kód snadno členit do TypeScript modulů pro použití s loaderem RequireJS. Vysvětlíme si, jak umí TypeScript spolupracovat s Javascriptovými knihovnami, jako je např. jQuery nebo Knockout JS.


1. ČÁST

 • Úvod, seznámení s TypeScriptem, ECMAScript
 • Základní syntaxe - type inference, deklarace tříd a rozhraní, funkce a lambda výrazy
 • Dědičnost
 • Enumy, hybridní typy
 • Funkce a lambda funkce, chování klíčového slova this

2. ČÁST

 • Doplněk do Visual Studia
 • Možnosti nastavení kompilátoru
 • MSBuild / TSC / Grunt
 • TSLint
 • Generika
 • Mixiny
 • linq.js

3. ČÁST

 • Moduly (CommonJS, AMD, UMD, System)
 • Minifikace a kombinování souborů
 • Async / await

4. ČÁST

 • Použití Typescriptu v Knockout JS, React, Swagger, Jasmine

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: základy Javascriptu, základy OOP

Klíčová slova: Typescript, Javascript, HTML, web

Kategorie: Webové aplikace

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu
Lektoři

Tomáš Herceg

Jsem Microsoft Most Valuable Professional a Microsoft Regional Director a vlastním softwarovou firmu RIGANTI, která se zabývá vývojem aplikací na platformě Microsoft .NET. Pod hlavičkou dotNETcollege poskytuji školení a konzultace na celou oblast .NET frameworku. Jsem také autorem open source projektu DotVVM.