Javascript pro mírně pokročilé (C144)

Termíny:

Aktuálně nemáme vypsaný žádný termín. Poptat termín kurzu

Většina webových vývojářů umí v Javascriptu nadeklarovat proměnnou a funkci, ale pokud jde o pokročilejší funkce, mnoho lidí tápe v tom, jak funguje v Javascriptu klíčové slovo this, jak funguje dědičnost atd.


1. ČÁST

 • Úvod, Javascript, ECMAScript a jeho verze
 • Datové typy, jak je to s undefined
 • Deklarace proměnných a funkcí
 • Pole a objekty v Javascriptu
 • Vnořování funkcí, uzávěr

2. ČÁST

 • Jak funguje this, call, apply a arguments
 • Třídy, klíčové slovo new
 • Prototypy
 • Jak funguje prototypová dědičnost
 • Jak nasimulovat třídní dědičnost
 • Scopes a privátní proměnné

3. ČÁST

 • Serializace
 • Práce s datem a časem (knihovna Moment.js)
 • Práce s moduly (knihovna RequireJS)
 • Testování javascriptového kódu (knihovna Jasmine)

4. ČÁST

 • Knihovna jQuery (stručný přehled jejích funkcí, manipulace s DOM, AJAX, promise)
 • Co je nového v ECMAScript 6
Všechny termíny kurzu lze absolvovat též online prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Požadované znalosti: HTML, základy C#

Klíčová slova: Javascript, HTML, webové aplikace, jQuery, RequireJS, Jasmine, Moment.js, ECMAScript, AJAX

Kategorie: Webové aplikace

Tomáš Herceg

Termíny kurzu

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Prerekvizity

Navazující kurzy

TypeScript (C131)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

TypeScript je relativně nový jazyk, který rozšiřuje možnosti Javascriptu a přidává do něj silnou typovost. Na tomto kurzu si TypeScript představíme a seznámíme se s jeho syntaxí.

Související kurzy

Vývoj single page aplikací pomocí ASP.NET Web API, Knockout JS a Durandal (C133)

Tomáš Herceg, Tomáš Herceg, Tomáš Herceg

V posledních letech se stále více rozmáhají single page aplikace (SPA), které hojně využívají javascript. Frameworky Knockout JS a Durandal poskytují poměrně pěknou infrastrukturu pro vývoj takových aplikací. Na tomto kurzu si ukážeme, jaké možnosti nám tyto frameworky nabízí, a jak se používají. Ukážeme si, jak pracovat s klientským routingem, jak zacházet s historií prohlížeče, jak používat klientské MVVM pomocí Knockoutu, a v neposlední řadě i jak takové aplikaci napojit na databázi pomocí ASP.NET Web API.

Vývoj klientských aplikací v Kendo UI (C140)

V posledních letech získávají klientské aplikace v Javascriptu na důležitosti a proto vznikají různé sady komponent, které mají za cíl usnadnit vývoj především business aplikací.

PhoneGap - vývoj multiplatformních mobilních aplikací - 3 dny (C135)

Cílem kurzu je naučit účastníky využívat Adobe PhoneGap – světově nejrozšířenější nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. PhoneGap Vám umožní jednotný, rychlý a flexibilní vývoj pro všechny nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS a Windows), jednoduše pouze za pomoci JavaScriptu a HTML s CSS. Rozsáhlé dostupné API poskytnou plnohodnotné využívání hardware mobilních zařízení, včetně senzorů a možností geolokace pro vývoj moderní appky.