Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit

WPF pro začátečníky I (C113)

Osnova kurzu

Získejte úvodní znalosti do technologie WPF pro psaní Windows desktopových aplikací. Tento kurz je určet úplným začátečníkům, kteří s WPF zatím nepracovali. Naučíte se základy architektury a principy fungování jazyka XAML. Bude kladen důraz na pochopení způsobu pozicování prvků a použití základních elementů. Naučíte se objektovou hierarchii WPF a způsob práce s objekty z kódu i z jazyka XAML.

 

Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

 

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova:

Kategorie:

 

Termíny kurzu

Cena zahrnuje účast na všech dnech daného kurzu.

Aktuálně nejsou plánovány žádné termíny tohoto kurzu. V případě, že máte o toto téma zájem, napište nám.

Mám zájem o in-house kurz

Termíny kurzu
Navazující kurzy