Databáze

Zpět na všechny témata

Na dotNETcollege nabízíme celou řadu kurzů zabývajících se databázemi. Máme zde kurzy jazyka SQL, kurzy se zaměřením na novinky v Microsoft SQL Serveru, a dále několik kurzů zabývajících se objektově relačním mapováním (ORM) v prostředí Entity Framework nebo nHibernate.

Databáze

Microsoft SQL Server - optimalizace struktur a dotazů (C116)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jecha

Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

Entity Framework pro začátečníky (C123)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg, Martin Dybal

Na tomto kurzu se seznámíme s Entity Frameworkem. Vysvětlíme si základní principy, ukážeme si syntaxi LINQ dotazů. Vysvětlíme si rozdíl mezi tradičním mapováním a technologií Code First.

Entity Framework pro pokročilé (C124)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Tento kurz se zabývá pokročilejšími technikami Entity Frameworku. Na tomto kurzu si ukážeme, jak fungují Code First Migrations, případně jak použít alternativní metody pro verzování schématu databáze. Nemalou část kurzu budeme věnovat tomu, jak Entity Framework používat správně, kterým konstrukcím se vyhnout, a co dělat, když Entity Framework přestane stíhat úplně.

Entity Framework Core pro začátečníky (C154)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Na tomto kurzu se seznámíme s Entity Frameworkem. Vysvětlíme si základní principy, ukážeme si syntaxi LINQ dotazů.

Entity Framework Core pro pokročilé (C155)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tento kurz se zabývá pokročilejšími technikami Entity Frameworku. Na tomto kurzu si ukážeme, jak fungují Code First Migrations, případně jak použít alternativní metody pro verzování schématu databáze. Nemalou část kurzu budeme věnovat tomu, jak Entity Framework používat správně, kterým konstrukcím se vyhnout, a co dělat, když Entity Framework přestane stíhat úplně.

Entity Framework Core 7 do posledního detailu (C163)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Většina vývojářů sice Entity Framework Core nebo starý Entity Framework 6 zná, nicméně v posledních verzích .NETu přibyla v EF Core celá řada nových funkcí, které šetří velké množství času a umožňují provádět mnohem komplexnější mapování.

Hledáte kurz na téma, které v nabídce nemáme?

  • Vyberte si libovolná témata z oblasti vývoje v .NETu nebo na webu
  • Osnovu kurzu sestavíme společně dle požadavků a zkušeností vašeho týmu
  • Lektor přijede za vámi kamkoliv v Česku nebo na Slovensku
  • Během kurzu se můžeme věnovat konkrétním problémům, které řešíte na projektu