Vývoj her pomocí MonoGame (C128)

Pro vývoj her na Windows Phone 7 se používala technologie XNA, kterou Microsoft postupem času odepsal. Pokračovatelem XNA je framework MonoGame, který je určen pro vývoj multiplatformních her a je kompatibilní s XNA na úrovni zdrojových kódů. V první části kurzu si ukážeme základy 2D grafiky, animování atd., ve druhé části kurzu si předvedeme, jak navrhnout jádro hry, aby byla snadno portovatelná na různé platformy - ať už mobilní telefony s Windows Phone, Androidem nebo iOS, tak i pro desktopová Windows v rámci Universal Windows Platform.


1. ČÁST

 • Seznámení s MonoGame, třída Game
 • Content Pipeline
 • Vykreslování spritů ve 2D

2. ČÁST

 • Základy 3D grafiky, transformace, matice
 • Vykreslení 3D modelu

3. ČÁST

 • Základní výpočty ve 3D (vzdálenost od přímky, průsečík přímky a plochy atd.)
 • Mouse picking

4. ČÁST

 • Práce s vertex bufferem a index bufferem

5. ČÁST

 • Shadery

6. ČÁST

 • Návrh jádra hry pro multiplatformní hru
 • Řešení platformově specifických funkcí
Počet částí kurzu v osnově nemusí odpovídat počtu dní, po které se kurz koná. Večerní kurzy se skládají ze 3hodinových bloků, denní kurzy zahrnují 6 hodin výuky na každý den. Během kurzu se samozřejmě dozvíte vše, co je uvedeno v osnově.

Požadované znalosti: C#

Klíčová slova: C#, DirectX, MonoGame, hry, multiplatformní, Xamarin, grafika, Windows Store, UWP, Universal Windows Platform

Kategorie: Grafika a herní vývoj

Související kurzy

Vyvíjíme univerzální aplikace pro Windows (C127)

Na tomto kurzu si vysvětlíme, jak vyvíjet univerzální aplikace pro Windows. Ukážeme si, jak používat vzor MVVM a jaké jsou jeho výhody. Ukážeme si komponenty a funkce specifické pro Windows Universal Platform, vysvětlíme si, jaká má tato platforma možnosti a omezení. V poslední části si povíme o procesu vystavení aplikace na Windows Store.

Xamarin - vývoj multiplatformních mobilních aplikací (C134)

Tomáš Herceg, Martin Dybal, Martin Dybal, Tomáš Herceg, Roman Jašek, Martin Dybal

V průběhu tohoto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace, které beží na Windows Phone, Android a iOS. Ukážeme si, jak vytvářet uživatelské rozhraní, jak využít architektonický vzor MVVM a jak sdílet kód mezi těmito platformami včetně viewmodelů. Dále si ukážeme Xamarin Forms, které umožňují vytvořit pomocí jednoho XAML souboru rozhraní pro všechny platformy, a práci s hardwarem telefonu (kamera, senzory atd.).

Graficky náročné operace v desktopových aplikacích pomocí SlimDX (C130)

V desktopových aplikacích narážíme občas na nutnost vykreslovat velké množství grafiky (např. renderování výkresů, vlastních map atp.). Velmi snadno narazíme na situaci, kdy možnosti Windows Forms nebo WPF přestanou stačit a je nutné použít DirectX.

Nejsou vypsány žádné kurzy. Napište nám a my s tím něco uděláme.

Lektoři