Přihlásit se | Registrace | Administrace | Lektorská sekce | Odhlásit
Všechna témata

Architektura software

Správný návrh architektury je nezbytný pro to, aby se práce na projektu nezměnila v peklo. Na dotNETcollege nabízíme několik kurzů, kde se zabýváme návrhovými vzory, návrhem informačních systémů a databázových aplikací, IoC/DI kontejnery a mnoha dalšími tématy.
 • Teoretický úvod
  • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
  • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
  • Obvyklé typy bezpečnostních hrozeb (STRIDE)
  • Hodnocení závažnosti (DREAD)
 • Konfigurace operačního systému
  • Obecná pravidla, 3D
  • Použití SCW
 • Bezpečná konfigurace IIS pro hosting
  • Jak funguje IIS, nastavení application poolu, identita, oddělení aplikací od sebe
  • Nastavení hostingového serveru pro bezpečný hosting oddělených aplikací
  • Nastavení Web Management Service + vzdálená správa
 • Zabezpečení přenosového kanálu
  • Proč ho potřebujeme
  • Ukázka MitM útoků, SSLStrip
 • Jemný úvod do asymetrické kryptografie
  • Symetrická versus asymetrické kryptografie
  • Výměna klíčů pomocí D-H
  • RSA a certifikáty
  • Funkce certifikační autority
 • Konfigurace HTTPS v IIS
  • Co je HTTPS, SNI...
  • Druhy certifikačních autorit
  • Žádost o certifikát, instalace na serveru
  • SSL Test
  • Nastavení parametrů HTTPS, HSTS
  • Centralized Certificate Store
  • Let’s Encrypt CA a AutoACME

   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

  Lektor:

  • Teoretický úvod
   • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
   • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
  • Nejčastější chyby webových aplikací
   • Představení OWASP
   • Aktuální OWASP Top 10
  • Cross-Site request forgery (CSRF)
   • Obrana v ASP.NET Web Forms
   • Obrana v ASP.NET MVC 5
   • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
  • Injection útoky (XSS, SQLi)
   • Obrana v ASP.NET Web Forms
   • Obrana v ASP.NET MVC 5
   • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
   • Možnosti bezpečného zadávání formátovaných dat
  • Autentizace ve webových aplikacích
   • Autentizační faktory
  • ASP.NET Identity
   • Základní použití
   • Bezpečný reset hesla
   • Přihlášení pomocí externích IdP
   • Použití jednorázových hesel
  • Klientské certifikáty
   • Použití klientských certifikátů na webu

    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

   Lektor: Michal Altair Valášek

   • Teoretický úvod
    • Hashování, HMAC
    • HMAC v ASP.NET
    • Symetrická versus asymetrická kryptografie
   • Symetrická kryptografie
    • Princip fungování, symetrické klíče
    • Derivace klíčů, purposes
    • Použití symetrické kryptografie v ASP.NET
     • Machine Keys v ASP.NET 4.x
     • ASP.NET Core Data Protection
     • Obecná symetrická kryptografie pomocí knihovny Inferno
   • Asymetrická kryptografie
    • Princip fungování
    • Volba algoritmů, délky klíčů
    • Certifikační autority, práce s certifikáty
    • Provoz vlastní certifikační autority
     • Hierarchie CA
     • Funkce CRL
     • Vytvoření vlastní CA struktury
    • Asymetrická kryptografie v .NET
     • Vytvoření a ověření elektronického podpisu
     • Zabezpečení komunikace pomocí ECDH + Inferno

     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

    Lektor:

    Na tomto kurzu si projdeme základní návrhové vzory (známé jako GoF) a ukážeme si je na praktických příkladech. Ukážeme si také nejčastější omyly, které se při jejich používání vyskytují.

      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

     Lektor: Tomáš Herceg

     Na tomto kurzu si ukážeme pokročilejší návrhové vzory, a to jak z oblasti Enterprise Architecture, tak i návrhové vzory, které se používají pro řešení prezentační vrstvy (MVC, MVVM atd.) nebo celé architektury aplikace.

       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

      Lektor: Tomáš Herceg

      Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

       Lektor: Tomáš Herceg

       Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

        Lektor: Tomáš Jecha

        V posledních letech se čím dál více aplikací přesouvá do kontejnerů a hostuje v Kubernetes. Výhodou tohoto způsobu je především sjednocení způsobu nasazování aplikací, ať už jsou psány v různých technologiích anebo jazycích, a zároveň unifikovaná správa těchto aplikací a jejich provozování. Pro vývojáře je potom hlavním přínosem vyšší předvídatelnost a reprodukovatelnost kompilací, testů, a odstranění syndromu "works on my machine". Docker a Kubernetes jsou oblíbené zejména ve světě microservices aplikací a startupů, ale své místo si nacházejí i ve středních a větších firmách.

        • 22. srpna 2022 9:00 - 16:00 23. srpna 2022 9:00 - 16:00 29. srpna 2022 9:00 - 16:00 30. srpna 2022 9:00 - 16:00

         ()

         Praha 9

        Lektor: Tomáš Herceg

        Na tomto kurzu posunete své znalosti pro asynchronní, vícevláknové a paralelní aplikace, a samozřejmě i zamykání, synchronizace a efektivitu jednotlivých rešení.

          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

         Lektor: Jiří Činčura

         Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Autofac a jaké možnosti nám nabízí.

           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

          Lektor:

          Angular je ověřená populární platforma pro tvorbu moderních webových aplikací. Byla vytvořena a je spravována společností Google. Nabízí možnost vyvíjet komponenty a služby v jazyce TypeScript, deklarativně vytvářet šablony a nejen pomocí bindingu, dependency injection nebo routingu aplikaci rozpohybovat v klientském prohlížeči i na serveru. Oproti své první verzi, označované jako AngularJS nebo Angular 1, nabízí řadu vylepšení a změnu některých konceptů.

            Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

           Lektor: Tomáš Jecha