Všechna témata

Architektura software

Správný návrh architektury je nezbytný pro to, aby se práce na projektu nezměnila v peklo. Na dotNETcollege nabízíme několik kurzů, kde se zabýváme návrhovými vzory, návrhem informačních systémů a databázových aplikací, IoC/DI kontejnery a mnoha dalšími tématy.

Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

  Lektor: Tomáš Jecha

  Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

   Lektor: Tomáš Herceg

   Na tomto kurzu si projdeme základní návrhové vzory (známé jako GoF) a ukážeme si je na praktických příkladech. Ukážeme si také nejčastější omyly, které se při jejich používání vyskytují.

     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

    Lektor: Tomáš Herceg

    Na tomto kurzu si ukážeme pokročilejší návrhové vzory, a to jak z oblasti Enterprise Architecture, tak i návrhové vzory, které se používají pro řešení prezentační vrstvy (MVC, MVVM atd.) nebo celé architektury aplikace.

      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

     Lektor: Tomáš Herceg

     Na tomto kurzu posunete své znalosti pro asynchronní, vícevláknové a paralelní aplikace, a samozřejmě i zamykání, synchronizace a efektivitu jednotlivých rešení.

       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

      Lektor: Jiří Činčura

      • Teoretický úvod
       • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
       • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
       • Obvyklé typy bezpečnostních hrozeb (STRIDE)
       • Hodnocení závažnosti (DREAD)
      • Konfigurace operačního systému
       • Obecná pravidla, 3D
       • Použití SCW
      • Bezpečná konfigurace IIS pro hosting
       • Jak funguje IIS, nastavení application poolu, identita, oddělení aplikací od sebe
       • Nastavení hostingového serveru pro bezpečný hosting oddělených aplikací
       • Nastavení Web Management Service + vzdálená správa
      • Zabezpečení přenosového kanálu
       • Proč ho potřebujeme
       • Ukázka MitM útoků, SSLStrip
      • Jemný úvod do asymetrické kryptografie
       • Symetrická versus asymetrické kryptografie
       • Výměna klíčů pomocí D-H
       • RSA a certifikáty
       • Funkce certifikační autority
      • Konfigurace HTTPS v IIS
       • Co je HTTPS, SNI...
       • Druhy certifikačních autorit
       • Žádost o certifikát, instalace na serveru
       • SSL Test
       • Nastavení parametrů HTTPS, HSTS
       • Centralized Certificate Store
       • Let’s Encrypt CA a AutoACME

        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

       Lektor:

       • Teoretický úvod
        • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
        • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
       • Nejčastější chyby webových aplikací
        • Představení OWASP
        • Aktuální OWASP Top 10
       • Cross-Site request forgery (CSRF)
        • Obrana v ASP.NET Web Forms
        • Obrana v ASP.NET MVC 5
        • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
       • Injection útoky (XSS, SQLi)
        • Obrana v ASP.NET Web Forms
        • Obrana v ASP.NET MVC 5
        • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
        • Možnosti bezpečného zadávání formátovaných dat
       • Autentizace ve webových aplikacích
        • Autentizační faktory
       • ASP.NET Identity
        • Základní použití
        • Bezpečný reset hesla
        • Přihlášení pomocí externích IdP
        • Použití jednorázových hesel
       • Klientské certifikáty
        • Použití klientských certifikátů na webu

         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

        Lektor: Michal Altair Valášek

        • Teoretický úvod
         • Hashování, HMAC
         • HMAC v ASP.NET
         • Symetrická versus asymetrická kryptografie
        • Symetrická kryptografie
         • Princip fungování, symetrické klíče
         • Derivace klíčů, purposes
         • Použití symetrické kryptografie v ASP.NET
          • Machine Keys v ASP.NET 4.x
          • ASP.NET Core Data Protection
          • Obecná symetrická kryptografie pomocí knihovny Inferno
        • Asymetrická kryptografie
         • Princip fungování
         • Volba algoritmů, délky klíčů
         • Certifikační autority, práce s certifikáty
         • Provoz vlastní certifikační autority
          • Hierarchie CA
          • Funkce CRL
          • Vytvoření vlastní CA struktury
         • Asymetrická kryptografie v .NET
          • Vytvoření a ověření elektronického podpisu
          • Zabezpečení komunikace pomocí ECDH + Inferno

          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

         Lektor:

         Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Autofac a jaké možnosti nám nabízí.

           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

          Lektor:

          Angular je ověřená populární platforma pro tvorbu moderních webových aplikací. Byla vytvořena a je spravována společností Google. Nabízí možnost vyvíjet komponenty a služby v jazyce TypeScript, deklarativně vytvářet šablony a nejen pomocí bindingu, dependency injection nebo routingu aplikaci rozpohybovat v klientském prohlížeči i na serveru. Oproti své první verzi, označované jako AngularJS nebo Angular 1, nabízí řadu vylepšení a změnu některých konceptů.

            Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

           Lektor: Tomáš Jecha