Všechna témata

Architektura software

Správný návrh architektury je nezbytný pro to, aby se práce na projektu nezměnila v peklo. Na dotNETcollege nabízíme několik kurzů, kde se zabýváme návrhovými vzory, návrhem informačních systémů a databázových aplikací, IoC/DI kontejnery a mnoha dalšími tématy.

Na tomto kurzu posunete své znalosti pro asynchronní, vícevláknové a paralelní aplikace, a samozřejmě i zamykání, synchronizace a efektivitu jednotlivých rešení.

 • 28. května 2018 9:00 - 16:00 29. května 2018 9:00 - 16:00 30. května 2018 9:00 - 16:00

  ()

  Praha 9

Lektor: Jiří Činčura

Microsoft SQL Server je jeden z nejpoužívanějších relačních databázových systémů. Na tomto kurzu vysvětlím základy způsobů ukládání dat uvnitř databázových souborů a postupy, jak správně navrhnout strukturu databáze s ohledem na ukládaná data a požadovaný výkon. Zaměříme se z velké části také na pochopení základních algoritmů zpracování dotazů a čtení exekučních plánů.

   Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

  Lektor: Tomáš Jecha

  Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Castle Windsor a jaké možnosti nám nabízí.

    Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

   Lektor: Tomáš Herceg

   Na tomto kurzu si projdeme základní návrhové vzory (známé jako GoF) a ukážeme si je na praktických příkladech. Ukážeme si také nejčastější omyly, které se při jejich používání vyskytují.

     Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

    Lektor: Tomáš Herceg

    Na tomto kurzu si ukážeme pokročilejší návrhové vzory, a to jak z oblasti Enterprise Architecture, tak i návrhové vzory, které se používají pro řešení prezentační vrstvy (MVC, MVVM atd.) nebo celé architektury aplikace.

      Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

     Lektor: Tomáš Herceg

     • Teoretický úvod
      • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
      • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
      • Obvyklé typy bezpečnostních hrozeb (STRIDE)
      • Hodnocení závažnosti (DREAD)
     • Konfigurace operačního systému
      • Obecná pravidla, 3D
      • Použití SCW
     • Bezpečná konfigurace IIS pro hosting
      • Jak funguje IIS, nastavení application poolu, identita, oddělení aplikací od sebe
      • Nastavení hostingového serveru pro bezpečný hosting oddělených aplikací
      • Nastavení Web Management Service + vzdálená správa
     • Zabezpečení přenosového kanálu
      • Proč ho potřebujeme
      • Ukázka MitM útoků, SSLStrip
     • Jemný úvod do asymetrické kryptografie
      • Symetrická versus asymetrické kryptografie
      • Výměna klíčů pomocí D-H
      • RSA a certifikáty
      • Funkce certifikační autority
     • Konfigurace HTTPS v IIS
      • Co je HTTPS, SNI...
      • Druhy certifikačních autorit
      • Žádost o certifikát, instalace na serveru
      • SSL Test
      • Nastavení parametrů HTTPS, HSTS
      • Centralized Certificate Store
      • Let’s Encrypt CA a AutoACME

       Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

      Lektor:

      • Teoretický úvod
       • Čtyři hlavní zásady bezpečnosti
       • Pyramida bezpečnosti – operační systém, web server, komunikace, aplikace
      • Nejčastější chyby webových aplikací
       • Představení OWASP
       • Aktuální OWASP Top 10
      • Cross-Site request forgery (CSRF)
       • Obrana v ASP.NET Web Forms
       • Obrana v ASP.NET MVC 5
       • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
      • Injection útoky (XSS, SQLi)
       • Obrana v ASP.NET Web Forms
       • Obrana v ASP.NET MVC 5
       • Obrana v ASP.NET MVC Core 1.x
       • Možnosti bezpečného zadávání formátovaných dat
      • Autentizace ve webových aplikacích
       • Autentizační faktory
      • ASP.NET Identity
       • Základní použití
       • Bezpečný reset hesla
       • Přihlášení pomocí externích IdP
       • Použití jednorázových hesel
      • Klientské certifikáty
       • Použití klientských certifikátů na webu

        Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

       Lektor: Michal Altair Valášek

       • Teoretický úvod
        • Hashování, HMAC
        • HMAC v ASP.NET
        • Symetrická versus asymetrická kryptografie
       • Symetrická kryptografie
        • Princip fungování, symetrické klíče
        • Derivace klíčů, purposes
        • Použití symetrické kryptografie v ASP.NET
         • Machine Keys v ASP.NET 4.x
         • ASP.NET Core Data Protection
         • Obecná symetrická kryptografie pomocí knihovny Inferno
       • Asymetrická kryptografie
        • Princip fungování
        • Volba algoritmů, délky klíčů
        • Certifikační autority, práce s certifikáty
        • Provoz vlastní certifikační autority
         • Hierarchie CA
         • Funkce CRL
         • Vytvoření vlastní CA struktury
        • Asymetrická kryptografie v .NET
         • Vytvoření a ověření elektronického podpisu
         • Zabezpečení komunikace pomocí ECDH + Inferno

         Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

        Lektor:

        Na začátku kurzu si vysvětlíme, k čemu se IoC/DI kontejner používá a jak jej používat správně, proč není většinou dobrý nápad degradovat jej na service locator atp. Ukážeme si prakticky, jak funguje kontejner Autofac a jaké možnosti nám nabízí.

          Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

         Lektor:

         Angular je ověřená populární platforma pro tvorbu moderních webových aplikací. Byla vytvořena a je spravována společností Google. Nabízí možnost vyvíjet komponenty a služby v jazyce TypeScript, deklarativně vytvářet šablony a nejen pomocí bindingu, dependency injection nebo routingu aplikaci rozpohybovat v klientském prohlížeči i na serveru. Oproti své první verzi, označované jako AngularJS nebo Angular 1, nabízí řadu vylepšení a změnu některých konceptů.

           Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

          Lektor: Tomáš Jecha