Webové aplikace

Zpět na všechny témata

Do sekce webových aplikací spadají kurzy týkající se jak klientských technologií a frameworků (HTML 5, CSS 3, Javascript, jQuery, Knockout JS, Angular, React, Typescript, SignalR, Web Sockets a další), tak i serverových technologií (ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Node.js atd.).

Webové aplikace

ASP.NET MVC 5 (C110)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jecha, Tomáš Jurásek

Technologie ASP.NET MVC je rozhraní pro budování webových aplikací na platformě Microsoft .NET. Postupně nahrazuje služebně starší ASP.NET WebForms, jež není od ASP.NET 5 dále podporována. Tím se stává jednou z nejžádanějších technologiích .NET vývojářů.

Budoucnost ASP.NET, Razor a MVC pro Web Forms programátory (MVC4WebForms)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

ASP.NET se mění a pokud se chcete programováním webových aplikací v .NET Frameworku zabývat i za několik let, je dobré se jeho budoucností zabývat. Svůj pohled na budoucnost jsem sepsal v článku Quo vadis ASP.NET? a tento kurz je jeho logickým vyústěním.

ASP.NET MVC pro mírně pokročilé (MVCAdvanced)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Smířili jste se s koncem Web Forms a přecházíte na ASP.NET MVC? Znáte základy, ale rádi byste se naučili best practices a řešení obvyklých problémů a standardních situací? V tom případě jsme připravili kurz právě pro vás.

Přecházíme na .NET Core a ASP.NET Core (C153)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tento kurz vás seznámí s novinkami a změnami, které se nedávno odehrály ve světě .NETu, a podrobně vám představí novou platformu ASP.NET Core a technologie ASP.NET MVC Core a Entity Framework Core.

ASP.NET Core Boot Camp (ASPNET-BOOTCAMP)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

ASP.NET Core Boot Camp je unikátní druh školení pro programátory, kteří se chtějí rychle a intenzivně naučit programovat v ASP.NET Core.

Javascript pro mírně pokročilé (C144)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Většina webových vývojářů umí v Javascriptu nadeklarovat proměnnou a funkci, ale pokud jde o pokročilejší funkce, mnoho lidí tápe v tom, jak funguje v Javascriptu klíčové slovo this, jak funguje dědičnost atd.

Vývoj webových aplikací v Angular I (C149)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Petr Koutný

V současné době je vyvíjen čím dál větší tlak na to, aby webové aplikace měly rychlou odezvu, intuitivně reagovaly na chování uživatele a příliš nezatěžovaly internetové připojení. Jedním z řešení je použití populární open-source webového frameworku AngularJS, který je primárně vyvíjen společností Google. V rámci kurzu studenty naučíme použití této knihovny v základních scénářích a pomůžeme jim pochopit její filozofii.

ASP.NET Web API (C111)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg, Roman Jašek

ASP.NET Web API je rozhraní pro návrh a konzumaci HTTP služeb. Přichází společně s ASP.NET MVC 4 a využívá některé její principy. Dalo by se hovořit o jednodušší alternativě ke komplexnímu komunikačnímu rozhraní WCF. Na kurzu se naučíte jak poskytovat data a jakým způsobem je následně konzumovat z desktopových aplikací nebo přímo z prohlížeče pomocí AJAXu. Bude se mluvit i o tom, jak rozpoznat scénáře, kdy bude nebo naopak nebude vhodné Web API využít.

ASP.NET MVC 5 pro pokročilé (C112)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Na tomto pokračování kurzu ASP.NET MVC se již počítá se základní znalostí této technologie. Bude se mluvit o best practices pro práci s daty, bindováním, lokalizací, zabezpečení, životního cyklu objektů, infrastruktury větších aplikacích a dalších důležitých tématech. Během kurzu se dozvíte i postupy pro modifikaci chování celého frameworku, jako je uzpůsobení šablonovacího systému nebo změna strategie vytváření instancí controllerů.

ASP.NET WebForms 4.5 pro úplné začátečníky (C120)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Na tomto kurzu si ukážeme úplné základy technologie ASP.NET WebForms a představíme si její základní principy. Vysvětlíme si, jak fungují master pages, jak se používají skiny a témata, ukážeme si základní komponenty, validátory a data-binding. Ukážeme si také základní použití membership a role providerů, které slouží pro implementaci přihlašování uživatelů do aplikace.

ASP.NET WebForms 4.5 pro pokročilé I (C121)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Na tomto kurzu si představíme pokročilejší techniky a postupy z ASP.NET WebForms. Ukážeme si, jak používat HTTP moduly a handlery. Vysvětlíme si, jak ochočit komponentu Menu pomocí SiteMap providera, jak využívat AJAX a URL routing, ukážeme si pokročilejší komponenty z knihovny Ajax Control Toolkit a naučíme se využívat i knihovnu jQuery. V závěru kurzu si představíme některé z novinek, které přinesla verze .NET 4.5.

ASP.NET WebForms 4.5 pro pokročilé II (C122)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Na tomto kurzu si ukážeme, jak vyždímat z ASP.NET WebForms 4.5 maximum. Vysvětlíme si základní principy implementace vlastních komponent, předvedeme si, jak napsat vlastní membership a role providery, ukážeme si, jak udělat vlastní control adaptéry, pokud se nám nelíbí HTML, které produkují vestavěné komponenty. Dopodrobna si ukážeme, jak funguje view state a jak ve vlastních komponentách využívat control state. V druhé polovině kurzu napíšeme středně složitou komponentu, na níž si procvičíme některé techniky představené v první části.

SignalR a jeho využití ve webových aplikacích (C129)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

SignalR je technologie, která celkem pohodlně řeší problém realtime komunikace na webu. Na tomto kurzu si vysvětlíme její základní principy a na praktických příkladech si ukážeme, jak tuto technologii používat. Povíme si také o úskalích, na která při realtime komunikací na webu můžete narazit a jak se s nimi vypořádat.

TypeScript (C131)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

TypeScript je relativně nový jazyk, který rozšiřuje možnosti Javascriptu a přidává do něj silnou typovost. Na tomto kurzu si TypeScript představíme a seznámíme se s jeho syntaxí.

Azure App Service (C132)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Na tomto kurzu si podrobně přestavíme čtyři základní komponenty Azure App Service - Web App, Mobile App, API App a Logic App. Ukážeme si, jak takové aplikace vyvíjet, nasazovat, spravovat a monitorovat.

Vývoj single page aplikací pomocí ASP.NET Web API, Knockout JS a Durandal (C133)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

V posledních letech se stále více rozmáhají single page aplikace (SPA), které hojně využívají javascript. Frameworky Knockout JS a Durandal poskytují poměrně pěknou infrastrukturu pro vývoj takových aplikací. Na tomto kurzu si ukážeme, jaké možnosti nám tyto frameworky nabízí, a jak se používají. Ukážeme si, jak pracovat s klientským routingem, jak zacházet s historií prohlížeče, jak používat klientské MVVM pomocí Knockoutu, a v neposlední řadě i jak takové aplikaci napojit na databázi pomocí ASP.NET Web API.

Vývoj klientských aplikací v Kendo UI (C140)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

V posledních letech získávají klientské aplikace v Javascriptu na důležitosti a proto vznikají různé sady komponent, které mají za cíl usnadnit vývoj především business aplikací.

Vývoj webových aplikací s Telerik ASP.NET AJAX (C141)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Snad každá webová aplikace v této době obsahuje nějaký prvek, po němž je vyžadována pokročilejší funkcionalita. Pokud si je nechceme vyvíjet sami, můžeme použít již hotové prvky od výrobců třetích stran, z nichž jedním z nich je právě Telerik. Ukážeme si práci s nejdůležitějšími prvky, které se v balíku ASP.NET AJAX nachází, možné způsoby přístupu k datům, vzájemnou spolupráci prvků na stránce a v neposlední řadě ladění vzhledu.

PhoneGap - vývoj multiplatformních mobilních aplikací - 3 dny (C135)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Cílem kurzu je naučit účastníky využívat Adobe PhoneGap – světově nejrozšířenější nástroj pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. PhoneGap Vám umožní jednotný, rychlý a flexibilní vývoj pro všechny nejrozšířenější mobilní platformy (Android, iOS a Windows), jednoduše pouze za pomoci JavaScriptu a HTML s CSS. Rozsáhlé dostupné API poskytnou plnohodnotné využívání hardware mobilních zařízení, včetně senzorů a možností geolokace pro vývoj moderní appky.

Upgrade programátorských dovedností (NetUpgrade)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Řada programátorů sice má moderní nástroje, ale neumí je používat. Sice mají Visual Studio 2015 a ASP.NET 4.6, ale aplikace píší koncepčně stejně, jako před mnoha lety, s ASP.NET 2.0. Pokud se to této početné "temné masy" vývojářů řadíte také, připravil jsem pro vás kurz upgrade programátorských dovedností a doufám, že vám na něm vysvětlím některá "tajemství" jazyka C# a .NET Frameworku, která jste dosud neměli čas pochopit.

PhoneGap - vývoj multiplatformních mobilních aplikací - 2 dny (C147)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Martin Kaše

Na tomto kurzu si ukážeme, jak vyvíjet mobilní aplikace pomocí platformy PhoneGap pro dvě hlavní mobilní platformy (iOS a Android). Ukážeme si, jak udělat nativně vypadající uživatelské rozhraní, jak pracovat s fotoaparátem, jak používat senzory a mnoho dalšího.

Corestart (CORESTART2016)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg, Michal Altair Valášek

Microsoft nedávno uvolnil ostrou verzi nové generace vývojářské platformy .NET Core, a již za pár měsíců se chystá vydat další verzi svého klíčového produktu Windows Server 2016.

PHP I (C150)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Jiří Kysela

Cílem kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé je naučit účastníky využívat skriptovací jazyk PHP – trvale nejrozšířenější jazyk pro vývoj serverových webových aplikací, který dnes využívá více než 8 z 10 všech světových webů, včetně těch nejpopulárnějších (Facebook, Wikipedia, atd.). PHP umožňuje efektivní vývoj od malých až po rozsáhlé webové aplikace a informační systémy, běžící na libovolné platformě (Linux, Windows, Mac OS X, atd.). Kurz zahrnuje vývoj i v nejnovější verzi PHP v7.

PHP II (C151)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Jiří Kysela

Cílem kurzu pro pokročilé je naučit účastníky využívat skriptovací jazyk PHP, především s pokročilými postupy užívanými v praxi – důraz je kladen na využití moderních technologií, zabezpečení webových aplikací proti hrozícím útokům na firemní webové aplikace, ale i na postupy usnadňující týmový vývoj. PHP umožňuje efektivní vývoj od malých až po rozsáhlé webové aplikace a informační systémy, běžící na libovolné platformě (Linux, Windows, Mac OS X, atd.). Kurz zahrnuje vývoj v nejnovější verzi PHP v7.

DotVVM pro začátečníky (C157)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Na tomto kurzu se seznámíme s open source frameworkem DotVVM, vysvětlíme si jeho základní principy a naučíme se psát jednoduché databázové aplikace.

DotVVM pro pokročilé (C158)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Herceg

Na tomto kurzu se budeme zabývat pokročilejšími funkcemi open source frameworku DotVVM a ukážeme si, jak v DotVVM psát rozsáhlejší aplikaci.

ASP.NET Core (1/5): Co to je a jak to funguje (CORE1)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

ASP.NET Core (2/5): Architektura a IoC/DI (CORE2)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

ASP.NET Core (3/5): Novinky v MVC Core (CORE3)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

ASP.NET Core (4/5): Autentizace uživatelů pomocí ASP.NET Identity Core (CORE4)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

ASP.NET Core: kompletní sada 5 kurzů (COREALL)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

Vývoj webových aplikací v Angular 2+ (C159)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jecha

Angular je ověřená populární platforma pro tvorbu moderních webových aplikací. Byla vytvořena a je spravována společností Google. Nabízí možnost vyvíjet komponenty a služby v jazyce TypeScript, deklarativně vytvářet šablony a nejen pomocí bindingu, dependency injection nebo routingu aplikaci rozpohybovat v klientském prohlížeči i na serveru. Oproti své první verzi, označované jako AngularJS nebo Angular 1, nabízí řadu vylepšení a změnu některých konceptů.

ASP.NET Core (5/5): Automatické generování UI a pokročilé ASP.NET Identity (CORE5)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Michal Altair Valášek

Ať se nám to líbí nebo ne, ASP.NET Core je tady, zůstane tady a je třeba mu věnovat pozornost. Proto jsme pro vás připravili sérii pěti dvoudenních kurzů, na kterých vás naučíme, jak tuto platformu ovládnout. Důrazně doporučujeme zúčastnit se všech kurzů, neboť na sebe přímo navazují a dohromady pokrývají celé téma.

Úvod do ASP.NET Core (C160)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jurásek

Tento kurz vás seznámí s novinkami, které přináší platforma ASP.NET Core. Je určen zejména vývojářům, kteří na .NET Core a ASP.NET Core přecházejí.

ASP.NET Core 3.0: From Zero to Hero (1/4) (ASPNET-FZTH1)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jurásek

Tento kurz je součástí sady kurzů ASP.NET Core 3.0 - From Zero to Hero. Pokud se chcete registrovat na celou sérii, využijte zvýhodněnou cenu za kompletní sérii.

ASP.NET Core 3.0: From Zero to Hero (2/4) (ASPNET-FZTH2)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jurásek

Tento kurz je součástí sady kurzů ASP.NET Core 3.0 - From Zero to Hero. Pokud se chcete registrovat na celou sérii, využijte zvýhodněnou cenu za kompletní sérii.

ASP.NET Core 3.0: From Zero to Hero (3/4) (ASPNET-FZTH3)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Patrik Švikruha

Tento kurz je součástí sady kurzů ASP.NET Core 3.0 - From Zero to Hero. Pokud se chcete registrovat na celou sérii, využijte zvýhodněnou cenu za kompletní sérii.

ASP.NET Core 3.0: From Zero to Hero (4/4) (ASPNET-FZTH4)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Patrik Švikruha

Tento kurz je součástí sady kurzů ASP.NET Core 3.0 - From Zero to Hero. Pokud se chcete registrovat na celou sérii, využijte zvýhodněnou cenu za kompletní sérii. Během celé série kurzu ASP.NET Core 3: From Zero to Hero se naučíte pracovat s infrastrukturou platformy ASP.NET Core 3.0 a navrhovat vlastní řešení, které využívá veškeré výhody této platformy. Seznámíte se s návrhem databázového modelu pomocí Entity Framework Core. Budeme se věnovat práci s uživateli a jejich autentizaci. Projdeme si možnosti při psaní UI na platformě ASP.NET Core 3. Zaměříme se na správu zdrojového kódu a nasazování do Azure nebo vlastní IIS server a následný monitoring nasazené aplikace.

ASP.NET Core 3.0: From Zero to Hero (všechny díly) (ASPNET-FZTHALL)

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny tohoto kurzu.

Tomáš Jurásek, Patrik Švikruha

Tento kurz se skládá z pěti částí. Je možné se registrovat na všechny části, nebo jen na některé díly:

Hledáte kurz na téma, které v nabídce nemáme?

  • Vyberte si libovolná témata z oblasti vývoje v .NETu nebo na webu
  • Osnovu kurzu sestavíme společně dle požadavků a zkušeností vašeho týmu
  • Lektor přijede za vámi kamkoliv v Česku nebo na Slovensku
  • Během kurzu se můžeme věnovat konkrétním problémům, které řešíte na projektu